1r de Maig de 2017. SALARIS JUSTOS

L’etapa de les retallades i de la precarietat laboral s’ha d’acabar JA. El Sindicat Reformista de Treballadors SRT ho va dir a la negociació de Conveni on altres sindicats van acceptat una “limosna salarial” Hem de canviar-la, negociant i pressionant, a les empreses i al carrer.

NO HI HA EXCUSES. Cal recuperar els nostres drets.

Continuar llegint “1r de Maig de 2017. SALARIS JUSTOS”