Delegats


GREGORI BEZARES

President del Comité d’Empresa


PEDRO GOMEZ

President del Comité de Seguretat i Salut


MIQUEL ABAD

Secretari del Comité d’Empresa


VICTOR VALERO

Delegat de Prevenció de Riscos


CARLOS RODRÍGUEZ

Delegat de Prevenció de Riscos


DANIEL RODRÍGUEZ

Delegat de Personal


ABRAHAM LÓPEZ

Delegat de Personal


MANUEL RAMIREZ

Delegat de Personal


ROGELI BARNES

Delegat de Personal


CARLOS LOPEZ

Delegat de Personal