ASSEMBLEA DE TREBALLADORS

El Comitè d’Empresa de Applus+ Iteuve Technology (BCN) convoca a tots/es els/les treballadors/es a una assemblea de caràcter urgent per tratar la Distribució Irregular de la Jornada. 

La assemblea serà al centre de treball de B-15 C/ Motors nº136, de Barcelona el divendres, 08 de juny de 2018 a les 21:30h. 

Us esperem a tots/es, el vot de cadascú es decisiu

1 de Maig

Lluitem pel creixement dels salaris

El sindicat Reformista de Treballadors celebra el Dia Internacional del Treball, un dia solidari i festiu en què reivindiquem un món més humà i més just.

Ho fem aquest any 2018 en un context de recuperació econòmica que ho és només per a uns quants, Applus un d’ells. Després de deu anys de crisi econòmica, hem patit unes polítiques que han generat una enorme desigualtat social i una pobresa que no deixa d’incrementar-se.

Continuar llegint “1 de Maig”

Dia Mundial de la Seguretat i la Salut

El 28 d’abril es considera un dia per augmentar la consciència internacional sobre la seguretat i la salut tant entre els sindicats, com entre les organitzacions d’ocupadors i els representants dels governs. L’OIT reconeix la responsabilitat compartida de les principals parts interessades i els anima a promoure una cultura preventiva de seguretat i salut i a complir amb les seves obligacions i responsabilitats, per tal de prevenir les morts, lesions i malalties relacionades amb el treball i permetre als treballadors tornar amb seguretat a les seves llars al final de cada dia de treball.

Continuar llegint “Dia Mundial de la Seguretat i la Salut”

VAGA PARCIAL de 2 hores

El dia 8 de març de 2018 s’ha convocat una vaga de caràcter parcial de 2 hores. El dret de vaga com a dret constitucional pot realitzar-se de manera parcial sense que el contingut essencial del dret pugui veure’s minvat.

La diferència es dona en la percepció del salari. A continuació s’estableixen unes regles bàsiques respecte al salari i la cotització en vagues de caràcter parcial:

1.- Les persones treballadores no tenen l’obligació de comunicar de manera individual que s’acullen al dret de vaga.

2.- Durant la vaga el contracte de treball queda suspès i, per tant, no hi ha obligació de treballar ni que s’aboni el salari.

3.- No existeix l’obligació de cotitzar per part de l’empresari. En ser una vaga de 2 hores no es produeix una baixa en la seguretat social.

La Resolució de 5 de març de 1985, de la Secretaria General de la Seguretat Social, estableix el següent criteri:

EN AQUELLS CASOS DE VAGA EN QUÈ EL TREBALLADOR MANTINGUI PART DE LA SEVA ACTIVITAT LABORAL EN LA JORNADA S’APLICARAN, A AQUEST EFECTE DE COTITZACIÓ, LES SEGÜENTS REGLES:

PRIMERA.- ES COTITZARÀ PELS SALARIS REALMENT PERCEBUTS, TOT I QUE EL SEU IMPORT RESULTI INFERIOR A LA BASE MÍNIMA DE COTITZACIÓ PER LA CATEGORIA PROFESSIONAL QUE ES TRACTI, APLICANT, EN TOT CAS, LA BASE MÍNIMA PREVISTA, PER HORA DE TREBALL, EN L’ARTICULO 37 DE L’ORDRE DE 15 DE GENER DE 1985.

SEGONA.- ELS TREBALLADORS ROMANDRAN EN SITUACIÓ D’ALTA A LA SEGURETAT SOCIAL DURANT TOTA LA JORNADA, AMB INDEPENDÈNCIA DEL NUMERO D’HORES TREBALLADES.

Participa en les mobilitzacions!

– Vaga laboral de 2 h el 8 de Març (de 11.30 a 13.30 hores o de 16 a 18 hores)

– Donem suport a la vaga de consum, a la vaga de cures i a la vaga d’estudiants.

– Concentracions al migdia davant dels ajuntaments. Manifestacions descentralitzades a la tarda.

8M VAGA LABORAL de 2 hores

8 de Març del 2018: SRT s’afegeix a la VAGA LABORAL de 2 hores

SRT ENS PLANTEM contra la bretxa salarial, contra els salaris de misèria i contra les violències masclistes a la feina

Vaga laboral 8 Març SRT

SRT s’afegeix a la vaga laboral de 2 hores el 8 de Març del 2018. Amb el lema ‘Ens plantem contra la bretxa salarial, contra els salaris de misèria i contra les violències masclistes a la feina’, la convocatòria té els següents objectius:

– Increments salarials en tots els convenis.
– Plans d’igualtat a totes les empreses per evitar la bretxa salarial i totes les discriminacions.
– Treball estable contra l’ús fraudulent de la contractació a temps parcial, la temporalitat injustificada i les hores extres no pagades. Pla d’intervenció de la Inspecció de Treball.
– Ratificació, per part del Govern, del Conveni 189 de l’OIT, que regula els drets i les condicions laborals de les treballadores de la llar.
– Una Llei d’igualtat salarial.
– Augment del poder adquisitiu de les pensions.
– Pressupostos per a polítiques de benestar: dependència, salut, educació, criança…
– Protocols contra l’assetjament i la violència de gènere en el treball.

 La vaga convocada serà de dues hores en cadascun dels torns de treball del dia 8 de març de l’any en curs.

En concret,

Per a les jornades partides i per a les jornades continuades en torn de matí, la vaga serà d’11.30 hores a 13.30 hores
Per a les jornades continuades en torn de tarda, la vaga
serà de 16.00 hores a 18.00 hores;

Amb la mobilització́, hem de canviar la correlació́ de forces en les meses de negociació de cada empresa, de cada sector per incrementar els salaris, controlar els temps de treball i desenvolupar plans d’igualtat. Ha arribat el moment d’impulsar canvis profunds que sitúan les persones al centre de les polítiques i de les accions perquè̀ tothom hi guanyi.

La vaga d’aquest 8 de Març posa de manifest que el patriarcat i el capitalisme són dues cares d’una ideologia egoista i maltractadora de les persones, de la natura i de la cultura, que genera patiment, desigualtat i destrucció́ de la vida.

La vaga d’aquest 8 de Març és una fita històrica, on posem de manifest que la lluita de la classe treballadora per la seva emancipació no pot fer-se sense la lluita per l’equitat de gènere.

Quan els col·lectius que pateixen més desigualtats i injustícies avancen, avança tota la humanitat.

Amianto en Applus?

Los Delegados de Prevención del comité de empresa han solicitado a Applus información sobre la presencia o utilización de AMIANTO en la construcción de las instalaciones de la Empresa (incluyéndose el propio edificio, así como los sistemas de calefacción y ventilación, sistema eléctrico, alcantarillado, elementos decorativos…), y en las obras de reparación o remodelación que se hubieran realizado posteriormente.

Amianto en Applus

Los Delegados de prevención del comité de empresa de Applus también han solicitado que en el caso de no poderse facilitar la información referida por no haberse realizado estudio sobre amianto en la empresa, que se realice un estudio sobre la  eventual presencia de amianto y su estado en las instalaciones, así como la intervención a realizar sobre el mismo, o en su caso sea argumentada la no necesidad de realizarlo.

Los Delegados de Prevención del comité de empresa de Applus en Barcelona tienen constancia de reparaciones en canalizaciones con posible presencia de amianto, donde no ha habido ningún tipo de información, ni medida de protección para realizarse, así como de elementos deteriorados en sistemas de ventilación de vestuarios donde también cabe la posibilidad de la presencia de amianto.

Applus continua con su actitud de NO contestar y de actuar sin llegar a acuerdos, provocando que los delegados de prevención tengan que recurrir a la presentación de denuncias en inspección de trabajo.

Applus continua sin querer negociar, sin querer acordar y prefiere el conflicto antes que el acuerdo, provocando, desde el punto de vista de los delegados de prevención, inestabilidad e inseguridad, donde los trabajadores y trabajadoras pueden salir perjudicados de una manera importante.

Seguiremos informando

SRT denuncia los contaminantes en Applus Itv Technology

Los Delegados de Prevención del Comité de Empresa de Barcelona han presentado denuncia contra Applus Itv Technology referente a la exposición de los trabajadores y trabajadoras a los contaminantes químicos emitidos por los vehículos.

Contaminantes en Applus Itv Technology

los Delegados de Prevención han comunicado a la empresa en varias ocasiones la necesidad de actualizar todas las evaluaciones de contaminantes químicos realizadas por el SPM, ya que se han producido cambios en el proceso de inspección donde el motor de los vehículos debe permanecer en marcha para realizar nuevas comprobaciones dentro del proceso de trabajo. A día de hoy Applus Itv Technology NO ha contestado.

Los delegados de prevención han comunicado a Applus Itv Technology que las evaluaciones de la exposición a contaminantes químicos realizadas por el SPM, donde a la hora de realizar dichas evaluaciones se ha tenido en cuenta la legislación aplicable que consta en dichos informes, NO se ha tenido en cuenta el RD 665/1997 de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, RD que entienden los Delegados de Prevención que es de total aplicación. Applus No ha contestado.

Applus Itv Technology continua con su actitud de NO contestar y de actuar sin llegar a acuerdos, provocando que los delegados de prevención tengan que recurrir a la presentación de denuncias en inspección de trabajo.

Applus Itv Technology continua sin querer negociar, sin querer acordar y prefiere el conflicto antes que el acuerdo, provocando, desde el punto de vista de los delegados de prevención, inestabilidad e inseguridad, donde los trabajadores y trabajadoras pueden salir perjudicados de una manera importante.

Seguiremos informando

Applus “frena” la publicación de los calendarios laborales

El Comité de empresa hace semanas que firmó los calendarios laborales, pero Applus “frena” su publicación injustificadamente.

Como ya os hemos informado, el calendario laboral 2018, en general, no tiene ninguna particularidad que haya provocado desacuerdo entre la empresa y el comité, y a día de hoy pese a las reclamaciones del comité, la empresa sigue sin publicar los calendarios laborales 2018.

Estamos a las puertas del primer periodo vacacional, semana santa, y el comité de empresa en Barcelona  ha vuelto a reclamar a Applus que envíe los calendarios a los centros de trabajo, ya que están firmados y los trabajadores deben conocer los cuadros horarios de los centros lo antes posible para planificar sus vacaciones.

El Comité de empresa continuara reclamando a Applus en Barcelona la publicación de estos calendarios y el envío lo antes posible a los centros de trabajo, todo ello para dar estabilidad y seguridad a los empleados y garantizar el funcionamiento de los centros de trabajo.

Seguiremos informando.

Applus frena las promociones

Applus está frenando las promociones en Catalunya. Por un lado, hay vacantes que no se están cubriendo y por otro lado Applus intenta imponer a los sindicatos un sistema de promociones que no garantiza la igualdad a la hora de promocionar, pretendiendo escoger a dedo a los candidatos.

Esta es la conclusión a la que llega S.R.T. después de dos años de negociaciones del sistema de promociones en Catalunya, entre sindicatos (S.R.T. CC.OO y U.G.T.) y Applus, y de no llegar a un acuerdo. La empresa se cierra en su intención de escoger de manera subjetiva a los candidatos, se cierra en que los comités de empresa no puedan participar en el proceso de promoción, más allá de ser un simple observador, y se cierra en no entender que el promocionar no solo es un premio, sino que también es un derecho, un derecho que todos y todas tenemos, donde los trabajadores se pueden presentar y optar en igualdad de condiciones a una vacante sin que se les evalué, solamente, por los bien o mal que le pueden caer a un responsable.

S.R.T. en la negociación del nuevo sistema de promociones en Catalunya,  ha hecho propuestas a Applus,  que dan respuesta a las demandas de los trabajadores y trabajadoras de los diferentes territorios, propuestas que dan solución a los abusos producidos por Applus en los últimos procesos de promoción, propuestas que garantizan los derechos de los candidatos, propuestas en definitiva definen y clarifican las reglas de una promoción, que todos las conozcamos y optemos en igualdad de condiciones. La respuesta de Applus, querer mas poder para decidir de manera subjetiva quien promociona.

Y mientras todo esto sucede, Applus no convoca ninguna promoción, pese a que podría hacerlo y así se lo han comunicado los sindicatos en diferentes ocasiones. Applus en vez de lanzar estas promociones pendientes, con la excusa de que se está negociando un sistema de promociones, continúa ofreciendo trabajos de categoría superior para ocultar la auténtica necesidad, convocar promociones, las cuales las puede convocar porque existe el sistema de promociones vigente en el IV Convenio, que si lo firmó, fue porque estaba de acuerdo, no? Pues que las convoque.

S.R.T. vuelve a recordar que, los trabajos de categoría superior son una excelente herramienta que recoge el actual convenio, siempre y cuando se utilice para lo que se crearon, y Applus no lo esta utilizando con ese espíritu, provocando el freno de las promociones, que los trabajadores y trabajadoras acumulen las horas que recoge el estatuto de los trabajadores para obtener la categoría y que en definitiva el promocionar no sea un derecho al cual todos y todas podemos acogernos.

S.R.T.  ha vuelto a solicitar una vez mas que Applus convoque las promociones pendientes en Catalunya y que estas estén reguladas según el actual convenio colectivo vigente.

Seguiremos informando de cualquier novedad al respecto

La pujada del salari mínim interprofessional (SMI), UNA NOVA PRESA DE PÈL!!

Hem assistit a una nova fotografia de la vergonya. Els secretaris generals dels sindicats CCOO i UGT han tornat a acceptar aparèixer en públic al costat del president del govern espanyol, Mariano Rajoy, la ministra de Treball i Seguretat Social, Fàtima Báñez, i els responsables de les patronals CEOE i CEPYME. Es a dir, al costat dels mateixos polítics que han promogut la reforma laboral i una gran quantitat de retallades i privatitzacions, i dels representants de les organitzacions empresarials que, dia rere dia, empitjoren encara mes les nostres condicions de vida.

En aquesta ocasió́ el motiu de la fotografia és l’acord per augmentar el Salari Mínim Interprofessional (SMI). Els mateixos que l’han signat, especialment els autodenominats “sindicats majoritaris”, ens han venut l’acord com un increment històric d’un salari mínim que des de fa anys es troba a la cua d’Europa occidental. Segons expliquen, en 3 anys el mínim salarial ha de passar dels 707,6 € al mes actual a 850 € al mes. Un augment del 20%, ens diuen. Un increment que fins i tot el mateix govern deixa en suspens vinculant-lo a un creixement minin del PIB del 2,5% anual.

L’acord és vergonyós. Amb la seva signatura els dos sindicats majoritaris renuncien al que fa tot just uns mesos deien que era una exigència de cara a la negociació́ col·lectiva: fitxar un SMI en 1000 €. Com en altres ocasions, aquestes paraules se les ha emportat el vent i queden en res. I el nostre SMI continuarà̀ estant molt per sota dels 1269 € de França, els 1284 € d’Alemanya o, fins i tot, els 835 € d’Andorra. Un salari mínim per sota de la mitjana dels països del nostre entorn que seguirà̀ pressionant a la baixa bona part dels salaris del conjunt de treballadors i treballadors.

L’acord, a més, és una presa de pèl. L’increment per al 2018 és del 4%, inferior al 7% d’augment del SMI que hi ha hagut aquest 2017. Cal remarcar que la inflació́ acumulada del gener del 2010 al novembre del 2017 ha estat de l’11,6%, pràcticament el mateix que l’augment experimentat pel SMI en el mateix període. A l’espera de l’IPC del 2018, que fàcilment es situarà̀ entorn del 2% (si és que no el supera), l’augment real del valor del SMI serà̀ irrisori, tenint en compte que es tracta d’un sou míser. Els i les treballadores que el perceben, i les seves famílies, seguiran tenint problemes per arribar a final de mes, per pagar el lloguer, l’energia, l’escola dels fills, etc. Fem una crida a no deixar-nos enganyar. A mostrar la nostra disconformitat pel manteniment del SMI, que cobren centenars de milers de treballadors/es, en un llindar de vergonya. A fer saber el nostre descontentament als sindicats que l’han avalat amb la seva signatura. A mostrar el nostre rebuig i, sobretot, organitzar-nos per evitar tantes agressions que estem patint com a treballadors i treballadores.