Una sentència que ataca les llibertats i els drets civils. Vaga General 18 d’octubre!

S’ha fet pública una sentencia injusta i abusiva que va de criminalització del dret de protesta i de l’organització política i social. El sedàs aplicat en aquest nou judici polític serà el precedent sobre el que l’Estat reforçarà la seva brutalitat en processos futurs, que ens afectaran a totes, normalitzant l’aplicació de la màxima repressió possible a tothom que actuï coordinadament contra els seus interessos.

Les conseqüències greus que aquesta sentència té sobre els drets polítics de la ciutadania i els drets de manifestació, d’expressió, de lliure associació i de dissidència política, suposant un retrocés per la qualitat democràtica de la nostra societat.

S.R.T. Manifestem el nostre desacord amb la sentència, denunciem les conseqüències greus que aquesta sentència té sobre els drets dels i les treballadores i fem una crida als partits polítics i institucions públiques per trobar el camí de la política posant fi a la judicialització d’un conflicte polític.

Els Sindicats Intersindical-CSC i la IAC han convocat vaga general a Catalunya per a aquest divendres 18 d’octubre i des del S.R.T, volem compartir amb tots vosaltres alguns consells bàsics i informacions d’interès sobre el dret de vaga per tal que, si voleu fer-ho, pugueu exercir-lo amb tranquil·litat i coneixent el marc normatiu que el regula:

Tinc realment dret a fer vaga el 18 d’octubre?

El dret a vaga és un dels drets fonamentals de tot treballador i treballadora recollit a la Constitució. En aquest cas, la iniciativa a declarar la vaga ha estat duta per la Intersindical CSC, i interpel·la a tot el conjunt de treballadors i treballadores de Catalunya. Pel fet de tractar-se d’una vaga general, correspon a les organitzacions sindicals comunicar la convocatòria de vaga davant l’autoritat laboral i a les associacions de representació empresarial, i no és necessari realitzar una comunicació individualitzada empresa a empresa. 

No estic afiliat/da a cap sindicat i/o el comitè d’empresa del meu lloc de treball no dona suport a la vaga. Tinc dret a secundar-la?

Quan una vaga ha estat legalment convocada, com és el cas de la del dia 18, s’hi pot adherir qualsevol treballador/a, encara que no s’estigui afiliat/da a cap sindicat o que els/les representants sindicals de l’empresa no donin suport a la convocatòria.

Em poden demanar si tinc intenció de secundar la vaga?

L’empresa no pot demanar anticipadament als i les treballadores si faran vaga. I en cas de fer-ho, la persona treballadora no té cap obligació a comunicar-ho.

Em poden demanar que no la secundi, per motius de producció o altres?

Les empreses no poden adoptar cap mesura que impedeixi l’exercici del dret de vaga per part dels treballadors i les treballadores, així com no poden emprendre cap tipus de represàlia o aplicar cap sanció a qui hi hagi participat. Tampoc no pot substituir sota cap concepte a la persona vaguista, ni contractant a una altra persona, ni fent que una altra persona de la mateixa empresa faci la feina de la vaguista. Tampoc pot obligar a fer hores extres a cap altre empleat o empleada de l’empresa.

Em poden dir que he de treballar per cobrir serveis mínims?

En el cas que la vaga afecti a serveis públics essencials, correspon a l’autoritat laboral fixar els serveis mínims que seran comunicats mitjançant un decret. Els serveis de manteniment són aquells necessaris per al manteniment dels locals, maquinàries, instal·lacions, matèries primeres i tot allò que es consideri imprescindible a la posterior reanudació de l’activitat. En cap cas pot una empresa establir els seus propis serveis mínims, així que estigues atent/a als canals institucionals, en cas de dubte, no dubtis a assessorar-te!

En quin moment puc afegir-me a la vaga?

Pots afegir-te a la vaga en qualsevol moment, fins i tot un cop iniciada. En aquest cas, el descompte de salari només afectarà a les hores que hagis fet vaga.

Quins recursos deixaran d’ingressar-me?

Durant la vaga no es cotitza a la Seguretat Social, i es descomptarà la part del salari proporcional. Concretament afecta el salari base i complements del dia de vaga, la part proporcional dels festius d’aquella setmana i la part proporcional de les pagues extres. No es descompta la part proporcional de vacances, ni festius fora de la setmana en la qual s’ha produït la vaga, ni els complements extrasalarials.

Per fer-nos una idea del que suposa a nivell de descompte, es calcula de manera aproximada que un dia de vaga equival a 1,4 dies de salari ordinari.

Què passa si no puc arribar a la feina o hi arribo tard?

En el cas que no vulguis fer vaga o hagis de complir amb la realització de serveis mínims, si per motius aliens a la teva voluntat no pots arribar a la feina, o veus que hi arribaràs tard, cal que avisis ràpidament a l’empresa sobre la teva situació i que demanis justificant en el cas que no puguis agafar els transports públics o aquests funcionin de manera irregular.

L’empresa pot substituir al vaguista?

NO, per cap mitjà, ni recórrer als serveis de cap treballador/a per realitzar les nostres funcions, ja sigui de la pròpia plantilla o procedent d’una empresa externa de prestació de serveis o subministrament de mà d’obra. També és il·legal substituir de forma encoberta un treballador/a en vaga obligant a altres membres de la plantilla a fer hores extres.

seguirem informant

¿Oficinas o “bazares”?

El Sindicato Reformista de Trabajadores, ha convocado a la Comisión Paritaria del Convenio, para que interprete las funciones del personal administrativo, ya que consideran que las pretensiones de Applus, de que dichos trabajadores y trabajadoras “vendan”, no es una función que recoge el convenio colectivo.

El Sindicato Reformista de Trabajadores, después de las quejas del personal administrativo, ante las “presiones” de Applus para que ofrezcan el material que esta expuesto en las oficinas, las “presiones” sobre: “que el mercado esta cambiando y los administrativos se tienen que adaptar o no serán necesarios”, el Sindicato Reformista de Trabajadores, comunico a Applus que deben desaparecer estas presiones o serán denunciadas y que no es una función de los administrativos, realizar funciones comerciales, ya que la función administrativa se tiene que limitar a realizar el tramite administrativo, si un cliente solicita un material. 

Ante el desacuerdo entre S.R.T. y Applus, el Sindicato Reformista de Trabajadores, llevará a la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo, su desacuerdo con que el personal administrativo tenga que realizar funciones de comerciales que no recoge dicho convenio y finalmente todos los sindicatos y patronal tendrán que posicionarse ante esta situación y buscar un posible acuerdo en el marco de la negociación colectiva.

Seguiremos informando

S.R.T. FIRMA EL V CONVENIO COLECTIVO DE ITV DE CATALUNYA

S.R.T. ha sido el ÚNICO sindicato que ha ratificado la firma del V Convenio Colectivo, en una Asamblea General de Trabajadores y Trabajadoras de TODO el Sector de ITV de Catalunya.

S.R.T. consiguió reactivar la negociación del V Convenio colectivo, siendo el único sindicato que denunció que las negociaciones estaban paralizadas y sin avances. En diez días, que es el plazo establecido por ley para el preaviso de huelga presentado por S.R.T, se paso de la parálisis y del inmovilismo de la patronal, a la firma de un preacuerdo de cierre.

S.R.T. ha demostrado una vez mas, que es una herramienta útil al servicio de los trabajadores y las trabajadoras del sector, frenando las intenciones de la patronal de trabajar de lunes a domingo, frenando las intenciones de la patronal de hacer jornadas laborables en días que hoy son festivos, frenando las intenciones de la patronal de endurecer el régimen disciplinario, frenando las intenciones de la patronal de eliminar el pago del 100% de los complementos por IT desde el primer día y ha sido el único sindicato, que ha pedido la UNIDAD de los sindicatos ante estas intenciones de la patronal.

DESTACAMOS DEL ACUERDO: 

El cuerpo del convenio se mantiene y se ha frenado la posibilidad real de poder perder el convenio del sector, todo ello si antes de final de año no se hubiese llegado a un acuerdo.

Incremento salarial: En la línea de los acuerdos para el empleo y la negociación colectiva a nivel estatal y que se concretan en:

2019: 2,5%.

2020: 2,25% + 0,5% de incremento variable (gratificación extraordinaria).

2021: 2,25% + 0,5% de incremento variable (gratificación extraordinaria). 

Vigencia

3 años (2019-2021).

Jornadas distintas a las recogidas en el convenio:

Con este nuevo redactado se adaptan las distintas jornadas de los diferentes operadores en Catalunya para que todas las empresas cumplan el convenio colectivo. Por otro lado, si una empresa quiere modificar una jornada, solo será posible si hay negociación y acuerdo colectivo con la representación legal de las personas trabajadoras.

S.R.T. agradece a todos y a todas las trabajadoras del sector de ITV su apoyo durante toda la negociación del V convenio colectivo de ITV de Catalunya, donde S.R.T. se compromete a seguir siendo una herramienta útil al servicio de todos y todas.

Por ultimo, S.R.T. también quiere hacer autocritica, ya que no se han alcanzado todos los objetivos que nos habíamos marcado al inicio de la negociación y la aplicación de la distribución irregular de la jornada, continúa siendo una asignatura pendiente, que solo desde la unidad de todos los sindicatos y la voluntad política, se podrá frenar. S.R.T. continuará trabajando en esta y otras asignaturas pendientes, para que dejen de serlo.

#SomLluita

DESCONVOCATORIA DE HUELGA

Desde S.R.T. informamos que hoy 3 de julio de 2019 se ha firmado un preacuerdo del V convenio colectivo de ITV de Catalunya, el cual ha sido presentado y ratificado hoy en la asamblea convocada por este sindicato para todo el sector de ITV de Catalunya.

Como os hemos ido informado, desde que este sindicato presentó el preaviso de huelga el pasado 20 de junio, la patronal había manifestado una declaración de intenciones sobre la retirada de la propuesta de jornada, pero sin llegar a un acuerdo de retirada de dichas propuestas. Hasta que S.R.T. no presentó el preaviso de huelga la patronal se mantenía en sus propuestas para poder modificar la jornada establecida en convenio. A partir de que S.R.T. presenta este preaviso, el cronometro se puso en marcha, ya que la patronal disponía solo de diez días para llegar a un acuerdo si quería que la huelga que había preavisado S.R.T. y que había ratificado la asamblea del 20 de junio, se desconvocase.

Finalmente, la patronal ha decidido renunciar a su propuesta de modificar la jornada, ahora si, firmando un acuerdo con los Representantes de los Trabajadores y S.R.T. tal y como explico en la asamblea del pasado 20 de junio, llegado a este punto, los motivos de convocatoria de huelga dejan de existir y por lo tanto propone a la asamblea del día 3 de julio, la ratificación de desconvocatoria, la cual ratifica por unanimidad. 

Concretamente el preacuerdo se centra en mantener el cuerpo del convenio, añadiendo en el articulo referente a la jornada, que las empresas del sector podrán negociar y acordar, colectivamente, jornadas diferentes a las que se establece en el convenio, pero siempre, previo acuerdo con los representantes de los trabajadores. Por otro lado, también se actualiza el incremento salarial para los tres años de vigencia del convenio, que se concreta en:

Año 2019 un 2,5%

Año 2020 2,25% + gratificación adicional del 0,5% 

Año 2021 2,25% + gratificación adicional del 0,5% 

Finalmente, todas las pretensiones de la patronal han sido retiradas y recogidas en este preacuerdo, ahora si, firmado y acordado por todas las partes

S.R.T. quiere agradecer el soporte que ha recibido en todo momento por los trabajadores del sector, los cuales han apoyado a este sindicato de manera mayoritaria, demostrando que si luchamos podemos ganar y si no luchas ya has perdido. Los trabajadores y trabajadores del sector hemos luchado y hemos ganado.

Seguiremos informando

CC.OO, “El escudero de la patronal”

S.R.T. ha propuesto la unidad de los sindicatos desde la primera reunión de convenio y la respuesta de CC.OO ha sido un no rotundo. Es como mínimo sorprendente que CC.OO que no ha querido la unidad, ahora hable de error estratégico. ¿CC.OO piensa que los trabajadores del sector somos idiotas?

Las medidas de recorte y flexibilidad NO HAN SIDO RETIRADAS DE LA NEGOCIACION porque no hay ningún acuerdo que así lo diga. Los que hablan de mentiras, que enseñen ese acuerdo de retirada. QUE LO ENSEÑEN.

S.R.T. siempre ha explicado que la propuesta de la patronal fue una declaración de intenciones que no se plasmo finalmente en acuerdo. Por lo tanto, NO HAY ACUERDO.

Desde S.R.T. llamamos una vez mas a la unidad de los sindicatos, porque parece que horas antes de la reunión del dia 3 de julio, CC.OO ya tiene acordados los retrocesos que sufriremos los trabajadores y trabajadoras del sector, los cuales plasmaran en la firma del V Convenio Colectivo. 

S.R.T. se opondrá a cualquier recorte que intenten imponernos la patronal con la muleta de CC.OO y la movilización del mes de julio CONTINUA EN PIE. NI UN PASO ATRÁS

¡Seguiremos informando!

Asamblea del Sector de ITV

S.R.T. convoca asamblea de trabajadoras y trabajadores para el próximo miercoles 3 de julio a las 22.15h en el centro de trabajo de C/Motors 136 de Barcelona

Después de la reunión mantenida el 28 de junio de 2019 en el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya con las empresas del sector presentes en la mesa de negociación del V convenio colectivo de ITV para tratar los motivos de la huelga y aportar una propuesta de servicios mínimos y que terminó SIN ACUERDO, tanto en relación con los motivos de la huelga, como de los servicios mínimos y ante una reunión de la mesa negociadora del V convenio colectivo del sector, prevista para el 3 de julio por la mañana,  los trabajadores del sector tenemos que decidir que queremos hacer y hasta donde queremos llegar.

Por ello S.R.T.os convoca a todos los trabajadores y trabajadoras de todos los operadores de Catalunya presentes en la mesa de negociación del V Convenio colectivo del sector de ITV, a una asamblea donde podamos decidir entre todos y todas las acciones a emprender a partir de hoy. 

Os esperamos a todas y a todos para decidir el futuro del sector 

Barcelona a 1 de julio de 2019

PLANIFICACION MOVILIZACIONES

La convocatoria de huelga continua adelante y el inicio de los paros comenzaran el próximo día 4 de julio. 

PLANIFICACION MOVILIZACIONES:

Jueves 4 de julio

Concentración a las 14h C/ Diputació 158 – 160 BARCELONA

Se convocará a medios de comunicación y prensa para ir hasta el servei d’automòbils de la Generalitat

Martes 9 de julio

Concentración a las 14h Passeig de la Campsa, 64 – 08940 Cornellà de Llobregat BARCELONA

Se convocará a medios de comunicación y prensa.

Jueves 11 de julio

Concentración a las 14h ITV Carrer dels Motors, 136 –  08040 Barcelona

Se convocará a medios de comunicación y prensa

Martes 16 de julio

Concentración a las 14h ITV Passatge de Puigmadrona, 9-15 – 08026 Barcelona

Se convocará a medios de comunicación y prensa

Jueves 18 de julio

Concentración a las 14h ITV Carrer Major, 3, 08970 Sant Joan Despí – Barcelona

Se convocará a medios de comunicación y prensa

Martes 23 de julio

Concentración a las 14h C/ de Còrsega, 384, 392 –  08037 Barcelona

Se convocará a medios de comunicación y prensa

Jueves 25 de julio

Concentración a las 14h C/de Caracas, 10B – 08030 Barcelona

Se convocará a medios de comunicación y prensa.

Martes 30 de julio 

Concentración a las 14h ITV Ctra. València-Tarragona, Km 1155, 14 – 43206 Reus – Tarragona

Se convocará a medios de comunicación y prensa

SRT llama a la movilización porque esta en juego nuestra jornada

Seguiremos informando.

LA PATRONAL MENTEIX

NO ÉS VERITAT QUE ARA HAGI COMENÇAT LA NEGOCIACIÓ. LA NEGOCIACIÓ VA COMENÇAR AL GENER. PORTEM SIS MESOS SENSE AVANÇOS

S.R.T. HA PROPOSAT A LA PATRONAL QUE SI ES RETIREN DE LA  NEGOCIACIÓ LES PROPOSTES DE LA PATRONAL SOBRE JORNADA, S.R.T. DECONVOCAVA LA VAGA. LA PATRONAL HA CONTESTAT QUE NO LES RETIRA.

UN ACTA SENSE ACORD ÉS UNA DECLARACIÓ D’INTENCIONS, NO ÉS UN ACORD COM MANIFESTEN ALGUNS.

LA PATRONAL VOL MODIFICAR-NOS LA JORNADA, VOL QUE TREBALLEM DE DILLUNS A DIUMENGE. AQUESTA ÉS LA VERITABLE INTENCIÓ DE LA PATRONAL I S.R.T. NO ACCEPTARÀ CAP MODIFICACIÓ DE LA JORNADA 

S.R.T. crida a la unió del sindicats davant l’abús de la Patronal. S.R.T. crida a lluitar per no perdre els drets adquirits durant molts anys i que no han estat gratuïts, sinó que son fruit de les lluites dels que abans que nosaltres van ser pressionats per les patronals.

SI LLUITAS POTS GUANYAR 

SI NO LLUITES JA HAS PERDUT

NO HAY ACUERDO LA HUELGA CONTINUA

Tras la reunión mantenida hoy 28 de junio de 2019 en el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya con las empresas del sector presentes en la mesa de negociación del V convenio colectivo de ITV para tratar los motivos de la huelga y aportar una propuesta de servicios mínimos, ha terminado SIN ACUERDO, tanto en relación con los motivos de la huelga, como de los servicios mínimos.

Decir que, SRT ha convocado a los sindicatos presentes en la mesa de negociación del V convenio del sector, para que asistieran a esta mediación y ambos sindicatos han contestado negativamente a dicha invitación. 

Cuando decimos que no ha habido acuerdo en relación a los motivos, nos referimos a que SRT ha intentado llegar a un acuerdo con la patronal para desconvocar la huelga del sector de ITV, proponiéndole que la declaración de intenciones que manifestó en la 6ª reunión de la mesa negociadora de convenio y que era valida para esa reunión si se llegaba a un acuerdo, sobre retirar sus propuestas de jornada y centrarnos solo en el incremento salarial y prorrogar la ultra actividad del convenio hasta que se llegase a un acuerdo, la patronal ha contestado que NO LA ACEPTA. 

Es como mínimo sorprendente que si efectivamente había un acuerdo como decían algunos sindicatos, no se quiera plasmar en un acta de desconvocatoria de huelga ante el Departament de Treball, acta que si que es vinculante. La repuesta es clara, era una maniobra para desconvocar la huelga, era solo una declaración de intenciones que ocultaba la verdadera intención que no abandona de la patronal; modificarnos la jornada.

Ahora la convocatoria de huelga continua adelante y el inicio de los paros comenzaran el próximo día 4 de julio. Esta huelga afecta a todos los trabajadores del sector de ITV de Catalunya cuyas empresas están presentes en la mesa de negociación del V convenio colectivo del sector de las ITV’S. Es una huelga convocada para el mes de julio de 2019, todos los martes y jueves, comenzando el jueves 4 de julio. Los paros previstos afectaran a las dos ultimas horas del turno de mañana, a las dos primeras horas del turno de tarde y a las dos primeras horas del turno de tarde en los centros que solo se trabaje en turno partido. 

El próximo 3 de julio por la mañana esta prevista la 7ª reunión de la mesa negociadora del V convenio colectivo del sector, donde SRT no descarta poder llegar a un acuerdo con la patronal para poder desconvocar los paros previstos, siempre y cuando se mantenga como mínimo, la jornada actual.

SRT os avanza que el próximo 3 de julio a las 22:15h en el centro de trabajo de c/Motors de Barcelona, convoca una asamblea del sector de ITV de Catalunya para tratar y decidir las acciones a emprender

SRT llama a la movilización porque esta en juego nuestra jornada

Seguiremos informando.

La primera ola de calor del año se extenderá previsiblemente hasta el 1 de julio

La primera ola de calor del año se extenderá previsiblemente hasta el 1 de julio y dejará temperaturas que alcanzarán e incluso superarán los 40 grados. Los datos, ofrecidos por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), alertan sobre este episodio “excepcionalmente adverso” que se vivirá en los próximos días en gran parte de la Península y Baleares

Como en años anteriores os recordamos que durante los meses de verano pueden darse situaciones de riesgo de Golpe de calor asociado a las altas temperaturas.

Los Delegados de Prevención del Comité de Barcelona, consideran que las recomendaciones que facilita Applus+ son muy elementales y como sabéis las altas temperaturas en los centros de trabajo es una cuestión que en estos momentos esta en los tribunales a la espera de que se celebre el juicio, ya que el debate es si es de aplicación el anexo III del RD 486/19, y si estamos ante un local abierto o cerrado para aplicar esta normativa:

“3- En los locales de trabajo cerrados deberán cumplirse, en particular, las siguientes condiciones:

a) La temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o similares estar comprendida entre 17 y 27 °C.

La temperatura de los locales donde se realicen trabajos ligeros estará comprendida entre 14 y 25 °C”

Dicho esto, a continuación os comentamos las medidas preventivas a adoptar que ha enviado Applus sobre el golpe de calor. 

·         Evitar, o al menos reducir, el esfuerzo físico durante las horas más calurosas del día.

Evitar puntas de trabajo o los ritmos de trabajo más elevados de lo normal durante las horas más calurosas y con mayor riesgo, entre las 13:00 i les 16:00. 

Si se tuvieran que realizar tareas de mantenimiento u otras que no sean de inspección que requieran un mayor esfuerzo físico, programarlas o planificarlas a primera hora de la mañana, en cualquier caso fuera de les horas más calurosas.

·         Distribuir el volumen de trabajo e incorporar ciclos de trabajo-descanso. Es preferible realizar ciclos breves y frecuentes de trabajo-descanso que períodos largos de trabajo y descanso.

El establecer ciclos de trabajo-descanso sería de aplicación en función de las condiciones de temperatura y humedad ambientales. Esto supondría el fijar unas pausas de descanso por cada hora de trabajo. 

Recordamos que esta tabla es orientativa, y que a partir de los 33ºC deberían ir a hidratarse mínimo cada hora a una zona con climatización, con lo que ya se cumplirían los tiempos de descanso.

A partir de los 35ºC deberían darse instrucciones a jefes de equipo y trabajadores para que se realicen estas pausas de manera organizada y que puedan realizarla todos los trabajadores