Qui som

Sindicat Reformista de Treballadors

SRT. És una organització sindical democràtica i de base que està formada per treballadors i treballadores que ens afiliem de forma voluntària i solidària per a defensar els nostres interessos i per a aconseguir una societat més justa, democràtica i participativa.

S’estructura en federacions, segons l’activitat o sector al que pertany l’empresa, segons el territori on se situa el centre de treball. El seu àmbit d’actuació és estatal.

SRT. És un sindicat reivindicatiu i participatiu que pretén representar i defensar de forma adequada els interessos del món assalariat, dels i de les pensionistes, de les persones que estan en l’atur.

SRT. És un sindicat d’homes i dones que té entre els seus principis impulsar i desenvolupar la igualtat d’oportunitats, així com combatre la discriminació per raó de sexe. Per a això es proposa desenvolupar accions positives en les relacions laborals i condicions de treball, així com la consecució d’una representació equilibrada d’homes i dones en tots els nivells, removent tots els obstacles per a arribar a la proporcionalitat a l’afiliació existent en tots els òrgans de dirrecció del sindicat.

SRT. És un sindicat plural, obert a tots els treballadors i treballadores, qualsevol que sigui la seva ideologia, filosofia, concepció política o religiosa, dintre del respecte als drets humans i les normes democràtiques.

SRT. És un sindicat unitari i democràtic, en el qual treballem per aconseguir la unitat del conjunt de treballadors i treballadores i en el qual decidim les actuacions sindicals i el nostre funcionament a partir de les assemblees de les persones afiliades i dels òrgans de direcció i gestió que vam triar democràticament.

SRT. És un sindicat que actua de manera autònoma i independent dels poders econòmics, de l’Estat i de qualsevol altre interès aliè a les seves fins, i també dels partits polítics. El nostre finançament prové de les quotes sindicals dels afiliats i afiliades.

SRT. És un sindicat sociopolítico que a més de reivindicar la millora de les condicions de treball i de vida, assumeix la defensa de tot allò que ens afecta com treballadores i treballadors, dintre i fora de l’empresa.

LA PERTINENÇA AL SINDICAT REFORMISTA DE TREBALLADORS ET FA LLIURE I INDEPENDENT

Delegats

Tots els delegats d'SRT

Assessorament laboral

Pregunta el que necessitis

Finançament srt

Coneix com ens financem

Calendari SRT

Mira on estem cada dia

Fem servir cookies per millorar l'experiència d'usuari. Política de privacitat