Per què un pla d’igualtat?

Perquè les empreses de més de dos-cents cinquanta treballadors tenen l’obligació d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat que haurà de ser, així mateix, objecte de negociació en la forma que es determini en la legislació laboral.
L’empresa Applus va ser requerida per la Inspeccion de Treball de Barcelona, on S.R.T. és el sindicat majoritari, perquè fes un pla d’igualtat en el termini de sis mesos.