Participació

En la actualitat és comú que els treballadors i les treballadores se sentin cada cop més allunyats de la vida sindical. Des de el Sindicat Reformista de Treballadors creiem que cal avançar cap a una nova democràcia que tingui en compte els treballadors i a les treballadores d’una forma més constant, per tal d’aconseguir unes polítiques sindicals més properes per a tothom.

Entenem per participació sindical tota aquella activitat que està adreçada a influir directa o indirectament en les decisions que durà a terme el Sindicat Reformista de Treballadors. Quan parlem de participació sindical parlem d’influir en la presa de decisions de forma vinculant. No es tracta de consultar determinades decisions els treballadors i a les treballadores sinó de traspassar-los el poder.

Participa!!

QUÈ SÓN ELS PLANS D’IGUALTAT?
PER QUÈ UN PLA D’IGUALTAT?
DIAGNÒSTIC DE LA SITUACIÓ A APPLUS
FES LA TEVA PROPOSTA