1r de Maig de 2017. SALARIS JUSTOS

L’etapa de les retallades i de la precarietat laboral s’ha d’acabar JA. El Sindicat Reformista de Treballadors SRT ho va dir a la negociació de Conveni on altres sindicats van acceptat una “limosna salarial” Hem de canviar-la, negociant i pressionant, a les empreses i al carrer.

NO HI HA EXCUSES. Cal recuperar els nostres drets.

El treball genera riquesa, progrés i cohesió social. Bona part de la vida de les persones es mesura en hores de treball. Un esforç i una dedicació que es compensen mitjançant retribucions amb un objectiu essencial: poder viure dignament i desenvolupar un projecte vital.

Des del 2008 molts dels drets de la classe treballadora han estat eliminats. Ara, l’economia fa 3 anys que creix i les empreses han recuperat els nivells de bene­fici d’abans de la crisi. La vida de les persones treballadores, però, no ha millorat. Les patronals segueixen resistint-se a una pujada de salaris digna i els sindicats majoritaris es neguen a reclamar aquesta pujada de salaris.

Cal un canvi de polítiques JA! No hi ha excuses!. Sense canvi, sense treure de la “poltrona” els sindicats “amics” de la patronal, la crisi mai s’acabarà per a la majoria social, per a la classe treballadora. És una exigència social, econòmica i democràtica.

#1Maig2017

EL TEU COMENTARI