Publicitat als centres d’inspecció Técnica de Vehicles

La Generalitat de Catalunya, donant resposta al escrit presentat per el Sindicat Reformista de Treballadors, S.R.T. en relació a la publicitat als centres d’inspecció Técnica de Vehicles on s’anuncien concessionaris de la venda de vehicles i tallers de reparació de vehicles, ha comunicat al Sindicat que en aplicació del que preveu l’article 43 del Decret 30/2010, de 2 de març, pel qual s’aprova el reglament de seguretat industrial, considera que disposar de tanques de publicitat a les estacions d’inspecció Técnica de Vehicles, on s’anuncien concessionaris de la venda de vehicles i tallers de reparació de vehicles, suposa dur a terme una conducta relacionada amb el comerç i la reparació· de vehicles, per la qual cosa, la Generalitat considera necessari que Applus-lteuve Technology S.L hagi d’adoptar les mesures necessàries per tal de donar adequat compliment al que requereix l’esmentat Decret, no anunciant concessionaris de venda de vehicles ni tallers de reparació als centres de ITV.

 

Continuarem informant

1 comentari en Publicitat als centres d’inspecció Técnica de Vehicles

Es una grave discriminación para los jefes de equipo, cuando a las demás categorías se está aplicando.
Tendría que ser voluntario por parte de los jefes de equipo el poder acogerse o no.

EL TEU COMENTARI