Liberalització del sector de la ITV. Proposta del S.R.T. a l’Administració

Els Delegats del Comitè d’Empresa d’Applus de Barcelona estan explicant en les reunions informatives que estan mantenint en els centres de Treball durant la segona quinzena del mes de juliol, les noticies enviades per escrit a tots els centres de Treball sobre el tema de la liberalització del sector on es demanava tranquil·litat davant la situació que ens ocupa i on us volem traslladar la ultima proposta que el S.R.T. ha plantejat a l’Administració.

La prestació dels serveis d’ITV després de la publicació de diferents sentències, el règim aprovat d’autorització en el Decret 30/2010, de 2 de març, aquestes sentències declara nul·la la disposició addicional 2a del Decret esmentat, on es detalla l’ús dels béns patrimonials per part dels diferents operadors. Aquest fet fa que l’administració hagi d’aprovar un nou decret on es reculli un nou règim d’autorització o qualsevol altra forma jurídica que permeti als actuals operadors el gaudi dels esmentats béns i on es permeti que altres operadors puguin establir-se a Catalunya. En el moment actual tots els béns han revertit a l’administració.

El S.R.T. ha comunicat a l’Administració que els béns en l’actualitat són de ella i que el decret que s’ha d’aprovar en comptes de recollir un règim d’autorització o qualsevol altra forma jurídica que permeti als actuals operadors el gaudi dels esmentats béns, hauria recollir la creació d’una empresa pública que aglutinés tots aquests béns, permetent, com no pot ser d’altra manera, que altres operadors també puguin establir-se a Catalunya, tal com existeix en altres comunitats de l’estat espanyol.

El S.R.T.  no comparteix els arguments de l’administració per justificar la privatització de la gestió de la ITV, ja que traslladar la gestió d’aquest servei d’interès públic a la iniciativa privada no genera ocupació estable el qual suposa qualitat en el servei i garanteix les condicions laborals de treballadors i treballadores del sector davant l’escenari incert que s’obre a mig i llarg termini.

El S.R.T. considera que és més que evident que totes les privatitzacions de serveis públics han suposat un increment del cost del mateix que sempre acaben pagant els ciutadans, però també els treballadors i treballadores que veuen com es precaritzen les seves condicions laborals. Es per aquest motiu que el S.R.T. mostra el seu rotund rebuig a la privatització de les ITV a Catalunya i exigeix ​​al govern de la Generalitat que es comprometi amb la ciutadania Catalana a mantenir la qualitat del servei, les condicions laborals dels treballadors i treballadores d’aquest servei, a no incrementar les taxes actuals i a autoritzar la gestió pública de les ITV a una empresa pública.

Es tracta doncs de voluntat política, d’apostar per la prestació d’un servei d’interès públic a través d’una empresa pública que aglutini tot el patrimoni actual de la ITV.

L’administració ja ha contestat a aquesta proposta i diu que “això és molt difícil”. L’administració aposta perquè siguin empreses privades les que gestionin aquest servei. La resta de sindicats del sector no estan dient res davant aquesta possibilitat de creació d’una empresa pública, on el S.R.T. sí que aposta per una proposta que garantiria la prestació d’un servei d’interès públic per una empresa pública, on la qualitat del servei revertiria sobre la població en general i per als interessos dels treballadors i treballadores, garantiria l’estabilitat laboral davant un escenari incert.

Dir que el S.R.T. està en contacte amb partits polítics al Parlament de Catalunya per intentar incidir en la decisió de la Generalitat i on ens agradaria que tots els sindicats del sector es sumessin a aquesta proposta, que es realista, es possible, existeix a altres comunitats i nomes, nomes, fa falta voluntat política.

Us mantindrem informats.

EL TEU COMENTARI