“Hores flex” per al període de vacances “estiu 2017” a la empresa Applus a Barcelona

L’empresa Applus ITV a Barcelona ha comunicat al Comitè d’Empresa els detalls de les “hores flex” per al període de vacances “estiu 2017”. Aquests detalls els estan explicant els Delegats del Comitè d’Empresa de Barcelona en les reunions informatives que s’estan mantenint en tots els centres durant aquesta segona quinzena del mes de juliol.

Com en anys anteriors l’empresa Applus allargarà la jornada amb “hores flex” fins a les 16h com a màxim i de dilluns a dijous. Depenent de la demanda de vehicles i sempre respectant els preavisos establerts de 5 dies laborables, l’empresa ha de comunicar treballador per treballador els dies que aplicarà aquestes “hores flex.”

La distribució irregular de la jornada és un mecanisme que conté la reforma laboral previst per a empreses que tenen alts i baixos en les seves produccions, tot això per adaptar les jornades dels seus treballadors a aquestes produccions. A la nostra empresa no hi ha alts i baixos en les produccions però si, “puntes i puntazos”. La nostra empresa es suma a la reforma laboral per aplicar-nos un mecanisme recollit en la Llei, que no necessita i que li surt gratis.

Davant aquesta actitud de l’empresa, els treballadors i treballadores hem de fer complir els mínims establerts en la Llei i fer complir a l’empresa els preavisos per escrit de 5 dies laborables, així com no permetre que ens parteixi la jornada, fet que previsiblement intentarà proposar als treballadors de manera individual amb un únic objectiu; allargar la jornada amb un mecanisme que no necessita i que perjudica a tots els treballadors i treballadores del sector.

Diguem tots i totes alt i clar que no anem a partir la jornada al període de vacances i que el preavís de 5 dies és, si o si.

Seguirem informant i davant de qualsevol dubte poseu-vos en contacte amb algun Delegat.

EL TEU COMENTARI