Negociació V Conveni

En les properes setmanes es començarà a negociar el V Conveni del sector de la inspecció tècnica de vehicles a Catalunya. La negociació del conveni torna a ser un moment d’il·lusió, de debat, i d’organització col·lectiva. Les reivindicacions no poden esperar, la classe treballadora vol combatre la pobresa laboral, la precarietat i la desigualtat.

S.R.T. pensa que ja ha arribat l’hora de la pujada dels salaris per sobre de l’IPC i per això cal amb urgència agilitzar i dinamitzar la negociació col·lectiva, cal recuperar la correlació de forces que ens permeti restablir l’equilibri que van trencar les reformes laborals i l’anterior conveni.

Com en altres ocasions S.R.T. obre un procés de participació on tots i totes les treballadores poden participar en l’elaboració de la plataforma que presentarà aquest Sindicat en la taula negociadora.

En la actualitat és comú que els treballadors i les treballadores se sentin cada cop més allunyats de la vida sindical. Des de el Sindicat Reformista de Treballadors creiem que cal avançar cap a una nova democràcia que tingui en compte els treballadors i a les treballadores d’una forma més constant, per tal d’aconseguir unes polítiques sindicals més properes per a tothom.

Entenem per participació sindical tota aquella activitat que està adreçada a influir directa o indirectament en les decisions que durà a terme el Sindicat Reformista de Treballadors. Quan parlem de participació sindical parlem d’influir en la presa de decisions de forma vinculant. No es tracta de consultar determinades decisions els treballadors i a les treballadores sinó de traspassar-los el poder.P

Participa!!