Devolució de l’IRPF de les prestacions per maternitat

ATENCIÓ: L’Agència Tributària ha activat les vies oficials per a la devolució de l’IRPF de les prestacions per maternitat.

Teniu tota la informació actualitzada a: 
Informació sobre l’exempció en IRPF de les prestacions per maternitat / paternitat percebudes de la Seguretat Social

El formulari oficial per a la presentació en paper a les oficines de l’AEAT el podeu trobar a:
Sol·licitud de rectificació de la declaració de l’IRPF per prestacions públiques de maternitat / paternitat percebudes de la Seguretat Social (Sentència del Tribunal Suprem 1462/2018)

I podeu fer la sol·licitud telemàtica per a la devolució a:
Sol·licitud telemàtica sobre la Prestació de maternitat i paternitat (Sentència del Tribunal Suprem)

El Tribunal Suprem ha dictat una sentència declarant exemptes de tributació les prestacions de maternitat de la Seguretat Social.

Conseqüències de la sentència

– A qui estigui cobrant o a qui comenci a cobrar la prestació de maternitat, l’INSS ja no li farà la retenció de l’IRPF.
– Les persones que han rebut la prestació en algun moment dels últims quatre anys tenen dret a devolució igual que les que estan cobrant la prestació en aquest moment, de les quantitats ja retingudes. S.R.T. aconsella les persones afectades que reclamin

Calendari laboral 2019

Per ajudar a organitzar l’agenda laboral del proper any reproduïm el decret de festes laborals de la Generalitat per al 2019. L’Ordre TSF/134/2018 publicada al DOGC

Són festes laborals a Catalunya durant l’any 2019 les següents:

 • 1 de gener (Cap d’Any).
 • 19 d’abril (Divendres Sant).
 • 22 d’abril (dilluns de Pasqua Florida).
 • 1 de maig (Festa del Treball).
 • 24 de juny (Sant Joan).
 • 15 d’agost (l’Assumpció).
 • 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya).
 • 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya).
 • 1 de novembre (Tots Sants).
 • 6 de desembre (Dia de la Constitució).
 • 25 de desembre (Nadal).
 • 26 de desembre (Sant Esteve)

A més de les festes esmentades, mitjançant una ordre d’aquest Departament s’han de fixar dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels ajuntaments

HABEMUS PROMOCIONES

El comité de Barcelona de Applus Iteuve Tecnology ha ratificado las promociones paralizadas desde hace meses, de jefe de equipo en los centros de trabajo de Granollers e Igualada en Barcelona.

Conjuntamente a la ratificación de estas promociones, la representación social ha firmado con Applus Iteuve un acuerdo de sistema de promociones que ordenara a partir de ahora las normas generales para la cobertura de puestos de trabajo que el actual convenio colectivo no contemplaba y que quedaba abierto a acordarse dentro de cada empresa.
A grandes rasgos los puntos más importantes de este acuerdo son:

– La constitución de un tribunal paritario desde el inicio de toda promoción que resolverá y velará por el correcto desarrollo del proceso de promoción
– Claridad en todo en proceso de promoción, estableciendo un criterio sobre la valoración de cada prueba en el conjunto de la promoción.
– Las promociones de inspector senior contaran con una prueba práctica además de la prueba teórica que se realiza en la actualidad
– Todo un apartado de alegaciones que los trabajadores y trabajadoras podrán realizar durante el proceso de promoción y tendrá que ser resuelto por el tribunal paritario.
– Claridad en la publicación de la promoción con un calendario de publicación que permitirá acceder a la promoción, resolver las posibles alegaciones, así como la ratificación final, en igualdad de condiciones en toda Catalunya.
– En definitiva, un sistema de promociones que aporta claridad, transparencia e igualdad de oportunidades a todos y todas las trabajadoras de Applus Iteuve en Catalunya que se presente a una promoción.

El Comité de Barcelona informara de todos los detalles de este sistema de promociones en próximas visitas que se realizaran a los centros de trabajo de Barcelona.

Seguiremos informando.

Les dades de l’IPC exigeixen la pujada de salaris

La patronal no pot demorar més la recuperació del poder adquisitiu

L’INE ha publicat avui les dades sobre l’evolució de l’IPC corresponents al mes de juny, i tornen a assenyalar la tendència a l’alça dels preus registrant una taxa de variació anual del 2,4% per a Catalunya. Una altra vegada destaca la pujada de preus dels carburants que, a més, influeixen molt en la pujada d’altres productes com els del transport (+6,6%), habitatge (+2,3%) i alimentació (+2,7)

Des de el Sindicat Reformista de Treballadors denunciem que els preus pugen, el PIB creix, Applus augmenta significativament els seus beneficis, però els salaris perden poder adquisitiu. Recentment, l’INE també ha publicat les dades sobre l’Índex de Preus del Treball per al 2016 on es constata que els salaris a Catalunya van caure aquest any un 1,5%.

Els salaris reals han baixat i el Sindicat Reformista de Treballadors no som els únics que fa temps que ho advertim. L’OCDE també ha assenyalat que Espanya destaca per ser un dels estats membres on baixen els salaris reals, accentuat per la mala qualitat dels llocs de treball creats.

Per tot plegat, el Sindicat Reformista de Treballadors entenem que no es pot produir més aquest descens de salaris en una fase econòmica expansiva, és injust i és inacceptable, i reclamem que es reverteixi ja el gran esforç que durant tants anys han fet els treballadors i treballadores.

És, per tant, imprescindible per el Sindicat Reformista de Treballadors que s’apliqui l’acord salarial pactat al IV AENC, un acord que ha de traslladar als convenis col·lectius augments salarials al voltant d’un 3%, que permetin guanyar poder adquisitiu. En aquesta línia, s’ha signat el preacord de l’AIC 2018-2020 que, una vegada ratificat per totes les parts, ha de traslladar els increments salarials acordats al marc de negociació col·lectiva de l’àmbit català.

És hora de reactivar la negociació col·lectiva i de revertir sobre les persones treballadores els efectes del creixement de l’economia, afavorint no només la recuperació dels salaris, sinó també la millora de la qualitat de l’ocupació i la reducció de les desigualtats.

Seguirem informant

Barcelona DESCONVOCA la huelga!

El pasado viernes 06 de Julio de 2018 el Comité de Empresa de Applus+ Iteuve Technology S.L. (Barcelona) motivado por el ACUERDO alcanzado con la empresa, CONVOCÓ a todos y todas las trabajadoras a una Asamblea en el centro de trabajo de C/ Motors 136 (Barcelona) a las 21:30h, para decidir la desconvocatoria de la HUELGA prevista para los meses de Julio, Agosto y Septiembre de 2018. La decisión de las trabajadoras y trabajadores de Barcelona fue, POR UNANIMIDAD desconvocar la huelga.

El motivo para desconvocar la huelga ha sido el ACUERDO entre el Comité de empresa y Applus+ Iteuve Technology S.L. (Barcelona) en el criterio sobre la aplicación de la distribución irregular de la jornada para el periodo Junio/Octubre donde se MANTIENE el criterio que el Comité de Empresa ha defendido desde el principio, criterio que la asamblea de trabajadores de Barcelona aprobó el pasado 8 de junio de 2018 y que ha sido el catalizador de la negociación. En resumen, las horas flex se aplicarán en el periodo vacacional de Agosto/Septiembre, como en otros años, de lunes a jueves y de 14h a 16h, sin partir la jornada ni modificar el horario de jornada intensiva. Applus+ Iteuve puede disponer de las horas flex que le permite el convenio colectivo, según sus necesidades, pero manteniendo el criterio acordado.

Se ha podido frenar el criterio que Applus+ Iteuve quería imponer de horas flex en el mes de julio, de lunes a sábado o de modificar el horario en el periodo vacacional de agosto/septiembre. Este freno es fruto de la unión de los trabajadores y trabajadoras de Applus+ Iteuve (Barcelona) donde se ha demostrado que siendo muchos y haciendo juntos, se pueden cambiar las cosas.

“No hay problema que no podamos resolver juntos, y muy pocos que podamos resolver por nosotros mismos”, Lyndon Johnson.

 Seguiremos informando

ASSEMBLEA DE TREBALLADORS

El Comitè d’Empresa de Applus+ Iteuve Technology (BCN) convoca a tots/es els/les treballadors/es a una assemblea per decidir si es desconvoca la VAGA per als mesos de Juliol a Setembre per l’aplicació de la D.I.J. Distribució Irregular de la Jornada.

Us esperem a tots/es. El vot de cadascú es necessari per poder desconvocar la VAGA.

La assemblea serà al centre de treball de B-15 C/ Motors no136, de Barcelona, el divendres, 06 de juliol de 2018 a les 21:30h.

Gràcies

ACUERDO HORAS FLEX!

El Comité de empresa ha llegado a un acuerdo con Applus+ Iteuve Technology S.L. (Barcelona) en el criterio sobre la aplicación de la distribución irregular de la jornada para el periodo Junio/Octubre.

El acuerdo al que se ha llegado, mantiene el criterio que el Comité de Empresa ha defendido desde el principio, criterio que la asamblea de trabajadores de Barcelona aprobó el pasado 8 de junio de 2018 y que ha sido el catalizador de la negociación. En resumen, las horas flex se aplicarán en el periodo vacacional de Agosto/Septiembre, como en otros años, de lunes a jueves y de 14h a 16h, sin partir la jornada ni modificar el horario de jornada intensiva. Applus+ Iteuve puede disponer de las horas flex que le permite el convenio colectivo, según sus necesidades, pero manteniendo el criterio acordado.

Se ha podido frenar el criterio que Applus+ Iteuve quería imponer de horas flex en el mes de julio, de lunes a sábado o de modificar el horario en el periodo vacacional de agosto/septiembre. Este freno es fruto de la union de los trabajadores y trabajadoras de Applus+ Iteuve (Barcelona) donde se ha demostrado que siendo muchos y haciendo juntos, se pueden cambiar las cosas.

Por todo ello QUEDA DESCONVOCADA la movilización que estaba prevista para mañana martes 03 de Julio a las puertas del centro de trabajo de la calle Diputació, de 10h a 12h, así como el recorrido previsto hasta las puertas del Departament d’Industria.

Decir que el próximo viernes 06 de Julio de 2018 el Comité de Empresa de Applus+ Iteuve Technology S.L. (Barcelona) motivado por el ACUERDO alcanzado con la empresa, CONVOCA a todos y todas las trabajadoras a una Asamblea en el centro de trabajo de C/ Motors 136 (Barcelona) a las 21:30h del próximo viernes día 06 de Julio, para decidir la desconvocatoria de la HUELGA prevista para los meses de Julio, Agosto y Septiembre de 2018.

Seguiremos informando

HUELGA Applus+ Iteuve en Barcelona

El Comité de empresa de Applus+ iteuve Tecnology de Barcelona, reunido el 27 de junio de 2018, ha acordado convocar huelga para los meses de julio, agosto y septiembre de 2018. Estos paros están convocados para los viernes y sábados del mes de julio y todos los días desde el 30 de julio al 7 de septiembre, ambos inclusive.

El martes 3 de julio de 2018 de 10 a 12h está convocada una concentración a las puertas del centro de trabajo de la calle Diputació nº 158-160 de Barcelona, donde se ha convocado a todos y todas las trabajadoras de Applus+ Iteuve. Desde aquí nos desplazaremos a las oficinas del Departament d’Industria, donde solicitaremos la mediación del mismo.

Esta huelga que han convocado los Representantes de los Trabajadores de Applus+ Iteuve de Barcelona, afecta a todos los centros de trabajo que Applus+ Iteuve tiene en la provincia de Barcelona, unos 300 trabajadores y trabajadoras, aproximadamente.

El motivo de estos paros es el desacuerdo sobre la utilización que Applus+ iteuve hace de la distribución irregular de la jornada en los meses de julio, agosto y septiembre donde además de querer aplicar un criterio diferente al de otros años, sobre la utilización de esta flexibilidad y sin justificación, pretende saltarse la negociación colectiva chantajeando con miedo y engaños a los trabajadores para que acepten perder la jornada intensiva en el periodo vacional, que es en definitiva su objetivo, que perdamos derechos adquiridos.

La comunicación de esta huelga a Applus+ Iteuve y a la Autoridad Laboral se ha realizado el 29 de junio de 2018 y comenzará después de los 10 días siguientes a esta comunicación, tal y como establece la Ley.

El comité de empresa ha propuesto a la empresa soluciones para poder alargar la prestación de servicio en el periodo vacacional con horas extras voluntarias, mas allá de la distribución irregular de la jornada, pero sin que se parta esta jornada intensiva ni se modiquen horarios en este periodo. Applus+ iteuve ha contestado que los trabajadores que no acepten modificar su horario en la jornada intensiva, tendrán que trabajar más horas en el mes de julio, agosto y septiembre.

Applus+ iteuve es una empresa de certificación con beneficios exponenciales año tras año, con un aumento de vehículos inspeccionados año tras año y con una producción que se mantiene estable durante todo el año. Applus+ Iteuve NO tiene bajadas de producción durante el año y utiliza este mecanismo de distribuir irregularmente la jornada para permitir un mayor número de horas de servicio en un periodo (el vacacional) donde se trabaja en jornada intensiva, alargando la jornada hasta dos horas, un máximo de 10 horas al día por trabajador. Applus+ iteuve alarga la jornada obligando a los trabajadores mediante el mecanismo de flexibilidad recogido en la reforma laboral, pese a no ser una empresa con dificultades. Applus+ iteuve este año da un paso más. Applus+ Iteuve quiere que los trabajadores de manera voluntaria renuncien a la jornada intensiva en verano para poder así modificar los horarios en un futuro y donde se abre la puerta a la perdida de esta jornada intensiva en el mes de agosto y septiembre, porque está previendo que algún aspecto de la reforma laboral pueda tener alguna variación y pueda ser un impedimento para que siga utilizando este mecanismo de distribución irregular de la jornada en los próximos periodos.

Los trabajadores y trabajadoras de Applus+ iteuve votaron en la asamblea general del pasado 8 de junio, de manera mayoritaria, no perder la jornada intensiva en el periodo vacacional, y votaron de manera mayoritaria que el comité de empresa de Applus+ iteuve en Barcelona emprendiera todas las acciones posibles para impedirlo, donde no se descartaban movilizaciones si esto fuese necesario.

Seguiremos informando.

VAGA PARCIAL de 2 hores

El dia 8 de març de 2018 s’ha convocat una vaga de caràcter parcial de 2 hores. El dret de vaga com a dret constitucional pot realitzar-se de manera parcial sense que el contingut essencial del dret pugui veure’s minvat.

La diferència es dona en la percepció del salari. A continuació s’estableixen unes regles bàsiques respecte al salari i la cotització en vagues de caràcter parcial:

1.- Les persones treballadores no tenen l’obligació de comunicar de manera individual que s’acullen al dret de vaga.

2.- Durant la vaga el contracte de treball queda suspès i, per tant, no hi ha obligació de treballar ni que s’aboni el salari.

3.- No existeix l’obligació de cotitzar per part de l’empresari. En ser una vaga de 2 hores no es produeix una baixa en la seguretat social.

La Resolució de 5 de març de 1985, de la Secretaria General de la Seguretat Social, estableix el següent criteri:

EN AQUELLS CASOS DE VAGA EN QUÈ EL TREBALLADOR MANTINGUI PART DE LA SEVA ACTIVITAT LABORAL EN LA JORNADA S’APLICARAN, A AQUEST EFECTE DE COTITZACIÓ, LES SEGÜENTS REGLES:

PRIMERA.- ES COTITZARÀ PELS SALARIS REALMENT PERCEBUTS, TOT I QUE EL SEU IMPORT RESULTI INFERIOR A LA BASE MÍNIMA DE COTITZACIÓ PER LA CATEGORIA PROFESSIONAL QUE ES TRACTI, APLICANT, EN TOT CAS, LA BASE MÍNIMA PREVISTA, PER HORA DE TREBALL, EN L’ARTICULO 37 DE L’ORDRE DE 15 DE GENER DE 1985.

SEGONA.- ELS TREBALLADORS ROMANDRAN EN SITUACIÓ D’ALTA A LA SEGURETAT SOCIAL DURANT TOTA LA JORNADA, AMB INDEPENDÈNCIA DEL NUMERO D’HORES TREBALLADES.

Participa en les mobilitzacions!

– Vaga laboral de 2 h el 8 de Març (de 11.30 a 13.30 hores o de 16 a 18 hores)

– Donem suport a la vaga de consum, a la vaga de cures i a la vaga d’estudiants.

– Concentracions al migdia davant dels ajuntaments. Manifestacions descentralitzades a la tarda.

Applus “frena” la publicación de los calendarios laborales

El Comité de empresa hace semanas que firmó los calendarios laborales, pero Applus “frena” su publicación injustificadamente.

Como ya os hemos informado, el calendario laboral 2018, en general, no tiene ninguna particularidad que haya provocado desacuerdo entre la empresa y el comité, y a día de hoy pese a las reclamaciones del comité, la empresa sigue sin publicar los calendarios laborales 2018.

Estamos a las puertas del primer periodo vacacional, semana santa, y el comité de empresa en Barcelona  ha vuelto a reclamar a Applus que envíe los calendarios a los centros de trabajo, ya que están firmados y los trabajadores deben conocer los cuadros horarios de los centros lo antes posible para planificar sus vacaciones.

El Comité de empresa continuara reclamando a Applus en Barcelona la publicación de estos calendarios y el envío lo antes posible a los centros de trabajo, todo ello para dar estabilidad y seguridad a los empleados y garantizar el funcionamiento de los centros de trabajo.

Seguiremos informando.