S.R.T. alerta de nivells insuportables de contractació precària i temporal

El total de contractes registrats a Catalunya el mes d’agost és de 219.884, dels quals el 89,7% són de caràcter temporal. Respecte el mes d’agost de 2016, la contractació indefinida ha augmentat en 1.751 contractes, mentre que la temporal ho ha fet en 9.045 contractes.

Es demostra l’abús de la contractació temporal. Cal recordar que la inestabilitat de l’ocupació és un dels trets definitoris de la precarietat en el treball.

El mes d’agost de 2017 deixa una xifra de 397.385 persones registrades com a aturades a les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya. Respecte el mes anterior, l’atur registrat ha augmentat en 10.072 persones aturades (2,6%)

Davant aquest escenari, el S.R.T. de Catalunya:

  • Demana enfortir la negociació col·lectiva per tal que s’estableixin increments salarials als convenis col·lectius. L’etapa de les retallades i de la precarietat laboral s’ha d’acabar JA. El Sindicat Reformista de Treballadors SRT ho va dir a la negociació de Conveni, on altres sindicats van acceptat una “limosna salarial” Hem de canviar-la, negociant i pressionant, a les empreses i al carrer. Només amb la creació d’ocupació estable i de qualitat s’aconseguirà reactivar la demanda interna.
  • Es reafirma en l’exigència al Govern de la necessitat de derogar la Reforma Laboral per garantir els drets de les persones treballadores, afavorir l’estabilitat i combatre la precarietat laboral, a través del Diàleg Social

SRT Sindicat Reformista de Treballadors mostra el seu rebuig més enèrgic contra la barbàrie terrorista

SRT Sindicat Reformista de Treballadors mostra el seu rebuig més enèrgic contra la barbàrie terrorista que ha tornat a colpejar Barcelona i traslladem el nostre suport a les víctimes i les seves famílies

El SRT Sindicat Reformista de Treballadors vol mostrar el seu rebuig més enèrgic contra els autors del terrible atemptat terrorista que ha tingut lloc al centre de Barcelona  i que ha provocat un gran nombre de  morts i ferits.

El SRT Sindicat Reformista de Treballadors dona el seu suport a les víctimes i a les seves famílies d’aquesta barbàrie terrorista, i mostra el seu condol més sentit per les víctimes mortals.

El SRT Sindicat Reformista de Treballadors espera que tots i totes estigueu bé, en qualsevol cas si entre vosaltres hi ha algun afectat, estem a la vostra disposició, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres per poder-vos ajudar en tot el que ens sigui possible.

17/08/2017

La gestión pública asegura una mayor garantía

La Generalitat de Catalunya tiene que decidir si apuesta porque el servicio público que prestan las ITV sea gestionado por empresas privadas, en régimen de autorización, y cuyo único objetivo es el beneficio exponencial por encima de todo, o sea gestionado directamente por la administración a través de la creación de una empresa pública que apueste por la seguridad vial y la calidad del servicio.

El régimen de autorización administrativa en materia de gestión de las inspecciones técnicas de vehículos (ITV) no garantiza lo estipulado en la Directiva 2014/45/UE, por cuanto limita el control público de la calidad de las entidades gestoras al limitar la Administración su actuación al otorgamiento de una licencia. En materias como la seguridad vial, las garantías medioambientales y el control sobre la cualificación y formación de los inspectores el régimen que asegura una mayor garantía es el de gestión pública directa, tal y como ya está planteado en otras Comunidades Autónomas como Andalucía o Baleares. La fórmula de empresa pública, a juicio del Sindicato Reformista de Trabajadores, es la que garantiza un servicio público de calidad que asegure la eficiencia y que en su caso permita revertir los hipotéticos beneficios de esa gestión en las arcas públicas. El modelo de empresa pública de gestión asegura la íntegra implementación de las medidas previstas en la citada Directiva.

El  Real Decreto  224/2008, de  15  de  febrero,  sobre  normas  generales  de  instalación  y  funcionamiento  de  las  estaciones  de  inspección  técnica  de  vehículos, al regular en su artículo 2 los modelos de gestión de las estaciones ITV, y a la vista de la Sentencia del Tribunal Constitucional 332/2005, de 15 de diciembre,  establece  que  la  ejecución  material  de  las  inspecciones  será  realizada  de  acuerdo  con  el  modelo  de  gestión  que  establezca  la  comunidad  autónoma  en  ejercicio  de  sus  competencias.  Añadiendo  que,  a  estos  efectos, dicha  ejecución  material  podrá  ser  realizada  por  las  comunidades  autónomas  directamente,  o  a  través  de  sociedades  de  economía  mixta,  o  por  empresas  privadas  con  su  propio  personal,  en  régimen  de  concesión  administrativa  o  autorización.

El  correcto  ejercicio  de  las  funciones  asumidas  en  esta  materia  aconseja el  establecimiento  de  una  norma  de  carácter  general  que  configure  la  inspección  técnica  de  vehículos  como  Servicio  Público;  que  determine  el  modelo  de  gestión  del  mismo  por  el  que se decanta la Administración regional, de entre los legalmente posibles, en este caso el de explotación directa, y  una  vez  elegido  dicho modelo de explotación directa, se regule  su  régimen  jurídico.

Se trata pues de voluntad política, se trata de apostar por la prestación de un servicio de interés público a través de una empresa pública que aglutine todo el patrimonio actual de la ITV donde los trabajadores de las actuales ITV mantendrían los derechos adquiridos en su integridad, asumiendo la empresa pública de gestión la subrogación de sus contratos y asegurando el mantenimiento de sus condiciones de trabajo.

Liberalització del sector de la ITV. Proposta del S.R.T. a l’Administració

Els Delegats del Comitè d’Empresa d’Applus de Barcelona estan explicant en les reunions informatives que estan mantenint en els centres de Treball durant la segona quinzena del mes de juliol, les noticies enviades per escrit a tots els centres de Treball sobre el tema de la liberalització del sector on es demanava tranquil·litat davant la situació que ens ocupa i on us volem traslladar la ultima proposta que el S.R.T. ha plantejat a l’Administració.

La prestació dels serveis d’ITV després de la publicació de diferents sentències, el règim aprovat d’autorització en el Decret 30/2010, de 2 de març, aquestes sentències declara nul·la la disposició addicional 2a del Decret esmentat, on es detalla l’ús dels béns patrimonials per part dels diferents operadors. Aquest fet fa que l’administració hagi d’aprovar un nou decret on es reculli un nou règim d’autorització o qualsevol altra forma jurídica que permeti als actuals operadors el gaudi dels esmentats béns i on es permeti que altres operadors puguin establir-se a Catalunya. En el moment actual tots els béns han revertit a l’administració.

El S.R.T. ha comunicat a l’Administració que els béns en l’actualitat són de ella i que el decret que s’ha d’aprovar en comptes de recollir un règim d’autorització o qualsevol altra forma jurídica que permeti als actuals operadors el gaudi dels esmentats béns, hauria recollir la creació d’una empresa pública que aglutinés tots aquests béns, permetent, com no pot ser d’altra manera, que altres operadors també puguin establir-se a Catalunya, tal com existeix en altres comunitats de l’estat espanyol.

El S.R.T.  no comparteix els arguments de l’administració per justificar la privatització de la gestió de la ITV, ja que traslladar la gestió d’aquest servei d’interès públic a la iniciativa privada no genera ocupació estable el qual suposa qualitat en el servei i garanteix les condicions laborals de treballadors i treballadores del sector davant l’escenari incert que s’obre a mig i llarg termini.

El S.R.T. considera que és més que evident que totes les privatitzacions de serveis públics han suposat un increment del cost del mateix que sempre acaben pagant els ciutadans, però també els treballadors i treballadores que veuen com es precaritzen les seves condicions laborals. Es per aquest motiu que el S.R.T. mostra el seu rotund rebuig a la privatització de les ITV a Catalunya i exigeix ​​al govern de la Generalitat que es comprometi amb la ciutadania Catalana a mantenir la qualitat del servei, les condicions laborals dels treballadors i treballadores d’aquest servei, a no incrementar les taxes actuals i a autoritzar la gestió pública de les ITV a una empresa pública.

Es tracta doncs de voluntat política, d’apostar per la prestació d’un servei d’interès públic a través d’una empresa pública que aglutini tot el patrimoni actual de la ITV.

L’administració ja ha contestat a aquesta proposta i diu que “això és molt difícil”. L’administració aposta perquè siguin empreses privades les que gestionin aquest servei. La resta de sindicats del sector no estan dient res davant aquesta possibilitat de creació d’una empresa pública, on el S.R.T. sí que aposta per una proposta que garantiria la prestació d’un servei d’interès públic per una empresa pública, on la qualitat del servei revertiria sobre la població en general i per als interessos dels treballadors i treballadores, garantiria l’estabilitat laboral davant un escenari incert.

Dir que el S.R.T. està en contacte amb partits polítics al Parlament de Catalunya per intentar incidir en la decisió de la Generalitat i on ens agradaria que tots els sindicats del sector es sumessin a aquesta proposta, que es realista, es possible, existeix a altres comunitats i nomes, nomes, fa falta voluntat política.

Us mantindrem informats.

Oriol Pujol acepta dos años y medio de prisión por el caso de las ITV

Oriol Pujol, exdiputado en el Parlament por Convergència y ex secretario general del partido, ha pactado con la Fiscalía Anticorrupción una pena de dos años y medio de cárcel por el cobro de comisiones ilegales en la reordenación del sector de las ITV en Cataluña

Las acusaciones contra Oriol Pujol se centraban en dos casos principales. El primero, por tráfico de influencias, tiene que ver con las maniobras y gestiones hechas por el exdiputado  para beneficiar a empresarios amigos con la adjudicación de estaciones de ITV. Según los fiscales Teresa Duerto y Fernando Maldonado, Pujol “aprovechó” su doble condición de presidente del grupo parlamentario de CiU en el Parlament y secretario general de Convergència para colocar en el Departamento de Industria a un hombre de su absoluta confianza, Josep Tous, quien favoreció a los elegidos por Pujol. Por ello, Sergi Alsina “retribuyó mensualmente” a Pujol con 2.360 euros mensuales, una parte del dinero que Alta Partners recibía de un empresario de las ITV “a cambio de sus influencias políticas”.

https://elpais.com/ccaa/2017/07/14/catalunya/1500028188_731609.html

“Hores flex” per al període de vacances “estiu 2017” a la empresa Applus a Barcelona

L’empresa Applus ITV a Barcelona ha comunicat al Comitè d’Empresa els detalls de les “hores flex” per al període de vacances “estiu 2017”. Aquests detalls els estan explicant els Delegats del Comitè d’Empresa de Barcelona en les reunions informatives que s’estan mantenint en tots els centres durant aquesta segona quinzena del mes de juliol.

Com en anys anteriors l’empresa Applus allargarà la jornada amb “hores flex” fins a les 16h com a màxim i de dilluns a dijous. Depenent de la demanda de vehicles i sempre respectant els preavisos establerts de 5 dies laborables, l’empresa ha de comunicar treballador per treballador els dies que aplicarà aquestes “hores flex.”

La distribució irregular de la jornada és un mecanisme que conté la reforma laboral previst per a empreses que tenen alts i baixos en les seves produccions, tot això per adaptar les jornades dels seus treballadors a aquestes produccions. A la nostra empresa no hi ha alts i baixos en les produccions però si, “puntes i puntazos”. La nostra empresa es suma a la reforma laboral per aplicar-nos un mecanisme recollit en la Llei, que no necessita i que li surt gratis.

Davant aquesta actitud de l’empresa, els treballadors i treballadores hem de fer complir els mínims establerts en la Llei i fer complir a l’empresa els preavisos per escrit de 5 dies laborables, així com no permetre que ens parteixi la jornada, fet que previsiblement intentarà proposar als treballadors de manera individual amb un únic objectiu; allargar la jornada amb un mecanisme que no necessita i que perjudica a tots els treballadors i treballadores del sector.

Diguem tots i totes alt i clar que no anem a partir la jornada al període de vacances i que el preavís de 5 dies és, si o si.

Seguirem informant i davant de qualsevol dubte poseu-vos en contacte amb algun Delegat.

Torns de vacances acordats en els centres de treball d’Applus a Barcelona

Amb normalitat i acordats, és com definiria el Sindicat Reformisrta de Treballadors, els torns de vacances dels centres de treball d’Applus ITV a Barcelona.

Els delegats del Comitè d’empresa d’Applus a Barcelona, ​​estan visitant els centres de treball, mantenint reunions informatives amb els i les treballadores, constatant que en la pràctica totalitat dels casos, tots els treballadors i treballadores tindran les vacances que han sol·licitat.

Com tots sabeu el Comitè d’empresa va acordar amb la empresa, el calendari laboral per a aquest 2017 on es preveia la possibilitat que els centres de treball es poguessin acollir a períodes de vacances de 5 o 6 setmanes. També han hagut treballadors que s’han pogut acollir a altres períodes de vacances dins o fora d’aquest període, sense que hi hagi cap problema.

El nombre de treballadors que treballarà o tindrà vacances, en cada torn i a cada centre, variarà depenent del centre i de les seves particularitats, oscil·lant depenent del nombre de línies de treball de cada centre i on cal sumar les contractacions temporals que se sumen per reforçar les plantilles en l’època de màxima afluència de vehicles als centres.

El Sindicat Reformista de Treballadors vol posar en valor la normalitat de com s’està desenvolupant la sol·licitud de vacances d’estiu per part dels treballadors i treballadores d’Applus a Barcelona i com tots gaudiran les seves vacances en el període que han sol·licitat. El Sindicat Reformista de Treballadors, també vol posar en valor la jornada intensiva que gaudeixen tots i totes les treballadores d’Applus a Barcelona a l’estiu que per als que no porteu tant de temps a l’empresa, el S.R.T. vol fer una mica de memòria i dir que aquesta jornada intensiva no va ser sempre així i que no fa tant de temps a l’antiga ITV en el període de vacances es treballava a torn partit i va ser gràcies a la lluita i a la unió del comitè d’aleshores que es va poder acordar aquesta jornada intensiva a l’estiu que avui gaudim tots i totes de manera col·lectiva.

Gràcies a tots i a totes per fer-ho possible,