Devolució de l’IRPF de les prestacions per maternitat

ATENCIÓ: L’Agència Tributària ha activat les vies oficials per a la devolució de l’IRPF de les prestacions per maternitat.

Teniu tota la informació actualitzada a: 
Informació sobre l’exempció en IRPF de les prestacions per maternitat / paternitat percebudes de la Seguretat Social

El formulari oficial per a la presentació en paper a les oficines de l’AEAT el podeu trobar a:
Sol·licitud de rectificació de la declaració de l’IRPF per prestacions públiques de maternitat / paternitat percebudes de la Seguretat Social (Sentència del Tribunal Suprem 1462/2018)

I podeu fer la sol·licitud telemàtica per a la devolució a:
Sol·licitud telemàtica sobre la Prestació de maternitat i paternitat (Sentència del Tribunal Suprem)

El Tribunal Suprem ha dictat una sentència declarant exemptes de tributació les prestacions de maternitat de la Seguretat Social.

Conseqüències de la sentència

– A qui estigui cobrant o a qui comenci a cobrar la prestació de maternitat, l’INSS ja no li farà la retenció de l’IRPF.
– Les persones que han rebut la prestació en algun moment dels últims quatre anys tenen dret a devolució igual que les que estan cobrant la prestació en aquest moment, de les quantitats ja retingudes. S.R.T. aconsella les persones afectades que reclamin

“Marronada” en Tarragona

Applus intenta hacer firmar a los trabajadores de Tarragona una “marronada” de documento decálogo de obligaciones, de manera individual, trabajador a trabajador y sin haber informado a los Representantes de los Trabajadores.El S.R.T. se suma al mensaje enviado por el Comité de Empresa de Tarragona ACONSEJANDO A TODOS LOS TRABAJADORES QUE NO FIRMEN NINGÚN DOCUMENTO DE MANERA INDIVIDUAL.

El S.R.T. entiende que la “marronada” que Applus intenta que firmen los Trabajadores de Tarragona va en contra de todos y todas las trabajadoras de Applus en general y de Tarragona en particular y no debemos permitir ni un solo retroceso o recorte de nuestros derechos laborales.

Si algún trabajador recibe presiones para firmar en contra de su voluntad, sea en Tarragona, en Lleida, en Gerona o en Barcelona, comunicarlo rápidamente al comité de empresa y firmar NO CONFORME. 

RECORDAD que todos los Trabajadores y Trabajadoras pueden solicitar la presencia de un Delegado del Comité de Empresa ante cualquier comunicación de la empresa. Si lo creéis necesario, no dudéis en solicitar su presencia 

Seguiremos informando

DESASTRE TOTAL

Nota informativa

Applus, després d’un mes de la introducció de les noves tasques a la ITV, un

DESASTRE TOTAL

Llargues cues de vehicles esperant, clients emprenyadíssims amb hora i mitja/dues hores fent cua, manifestant el seu rebuig dient que no tornaran més, treballadors al límit físic i acabant tard la seva jornada laboral, molt mal servei, imatge deplorable de l’empresa. Això és un petit resum del que està passant.

La nova prova del OBD, tornar a revisar els defectes lleus a les segones revisions, captura de valors de màquina, tant automàtica com fotogràfica que ha fet allargar molt les proves especialment les d’emissions.

Applus coneix perfectament l’alt increment de feina que representen aquestes noves tasques, però no ho volen reconèixer, atribueixen el problema exclusivament a la novetat i als problemes tècnics que sempre sorgeixen. Han optat per no invertir en recursos tècnics ni humans, i donen per fet que en poc temps els inspectors ho assimilaran i absorbiran tot, com sempre.

L’únic objectiu i preocupació que té l’empresa és continuar fent els mateixos vehicles que fins ara, i per suposat seguir augmentant-los més endavant. La responsabilitat de realitzar les inspeccions correctament la carreguen totalment als inspectors, tot i que saben que no hi ha temps material per fer-ho.

Hem anat a parlar amb els Serveis d’Indústria de la Generalitat explicant el problema existent, l’únic que vol la Generalitat és que es faci i doni el servei correctament. Desconeixien totalment el problema de les cues i el descontent dels usuaris, i ho comprovaran. Veurem que es fa al respecte.

Atenent les vostres més que justificades reclamacions sobre que podeu fer, us recordem el següent. El més important de tot és l’obligació de fer les inspeccions correctament costi el temps que costi. No atengueu indicacions de ningú de saltar-se cap part de la inspecció, perquè tota la responsabilitat d’una feina mal feta recau exclusivament sobre l’inspector.

Respecte a l’hora de plegar, en cas que sigui hora i quedin vehicles per fer, només s’han de quedar aquells que voluntàriament vulguin o puguin, el dret que tenen tots els treballadors d’acabar la jornada quan és l’hora, l’empresa l’ha de respectar escrupolosament, si al final de la jornada queden vehicles per inspeccionar l’empresa ja trobarà la solució més adequada per acabar-los.

NO SEREM CÒMPLICES D’AQUESTA IRRESPONSABILITAT.

SEGUIREM COM EVOLUCIONA TOT.

Calendari laboral 2019

Per ajudar a organitzar l’agenda laboral del proper any reproduïm el decret de festes laborals de la Generalitat per al 2019. L’Ordre TSF/134/2018 publicada al DOGC

Són festes laborals a Catalunya durant l’any 2019 les següents:

 • 1 de gener (Cap d’Any).
 • 19 d’abril (Divendres Sant).
 • 22 d’abril (dilluns de Pasqua Florida).
 • 1 de maig (Festa del Treball).
 • 24 de juny (Sant Joan).
 • 15 d’agost (l’Assumpció).
 • 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya).
 • 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya).
 • 1 de novembre (Tots Sants).
 • 6 de desembre (Dia de la Constitució).
 • 25 de desembre (Nadal).
 • 26 de desembre (Sant Esteve)

A més de les festes esmentades, mitjançant una ordre d’aquest Departament s’han de fixar dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels ajuntaments

“SRT denuncia la calidad del servicio de ITV ante la Generalitat”

SRT comunica a la Generalitat de Catalunya en su comunicado registrado el 21 de septiembre de 2018,  que la empresa Applus Iteuve Tecnology en Barcelona, debido entre otros factores a la altísima concertación de vehículos, no está prestando el servicio siguiendo el proceso de inspección y con la calidad que sería exigible por parte de la administración.

El control de emisiones de contaminantes + OBD se debería haber comenzado a inspeccionar el pasado 10 de septiembre y debido a la falta de formación de muchos inspectores de ITV, esta inspección no se está realizando en todos los centros de trabajo.
Para demostrar este hecho SRT ha hecho llegar a la Generalitat, a modo de ejemplo un listo de vehículos que el pasado 15 de septiembre se tendrían que haber sometido a esta prueba en un centro de ITV del área de Barcelona y que debido a que los trabajadores no habían recibido la formación correspondiente, no realizaron esta prueba.

SRT considera que las altísimas concertaciones de vehículos que realiza la empresa Applus Iteuve Tecnology en Barcelona, va en contra de la calidad del servicio que se debe prestar al ciudadano, que esta acción pone en riesgo la seguridad vial al no haberse comprobado elementos de seguridad como es el control de emisiones de contaminantes y que de este hecho la administración es directamente responsable.

SRT ha solicitado a la Generalitat que actúe investigando los hechos, entiendo que las concentraciones de vehículos se deben ajustar al personal inspector, la calidad del servicio se debe ajustar al proceso de inspección y en ningún caso sobrepasar el horario de cierre de los centros de trabajo.

Seguiremos informando

HABEMUS PROMOCIONES

El comité de Barcelona de Applus Iteuve Tecnology ha ratificado las promociones paralizadas desde hace meses, de jefe de equipo en los centros de trabajo de Granollers e Igualada en Barcelona.

Conjuntamente a la ratificación de estas promociones, la representación social ha firmado con Applus Iteuve un acuerdo de sistema de promociones que ordenara a partir de ahora las normas generales para la cobertura de puestos de trabajo que el actual convenio colectivo no contemplaba y que quedaba abierto a acordarse dentro de cada empresa.
A grandes rasgos los puntos más importantes de este acuerdo son:

– La constitución de un tribunal paritario desde el inicio de toda promoción que resolverá y velará por el correcto desarrollo del proceso de promoción
– Claridad en todo en proceso de promoción, estableciendo un criterio sobre la valoración de cada prueba en el conjunto de la promoción.
– Las promociones de inspector senior contaran con una prueba práctica además de la prueba teórica que se realiza en la actualidad
– Todo un apartado de alegaciones que los trabajadores y trabajadoras podrán realizar durante el proceso de promoción y tendrá que ser resuelto por el tribunal paritario.
– Claridad en la publicación de la promoción con un calendario de publicación que permitirá acceder a la promoción, resolver las posibles alegaciones, así como la ratificación final, en igualdad de condiciones en toda Catalunya.
– En definitiva, un sistema de promociones que aporta claridad, transparencia e igualdad de oportunidades a todos y todas las trabajadoras de Applus Iteuve en Catalunya que se presente a una promoción.

El Comité de Barcelona informara de todos los detalles de este sistema de promociones en próximas visitas que se realizaran a los centros de trabajo de Barcelona.

Seguiremos informando.

Formació. Cursos gratuïts a Catalunya

Si vius a Catalunya, ets aturat i vols formar-te per aconseguir una ocupació, o estàs treballant i vols millorar els teus coneixements, aquí et deixem una llista dels cursos online gratuïts disponibles actualment.

El SOC posa a la disposició dels treballadors i autònoms de Catalunya cursos online gratuïts que no consumeixen crèdits de la formació bonificada.

Si consideres que poden ser interessants per al desenvolupament professional dels treballadors, difon aquesta informació.

Community Manager, idiomes, recursos humans, comptabilitat, atenció al client i molts més perquè puguis triar el que millor s’adapta al seu perfil.

Applus Iteuve vuelve a las “andadas”

Applus Iteuve en Barcelona vuelve a intentar que los trabajadores acuerden un preaviso menor a 5 días para las horas flex.

El Comité de empresa de Applus Iteuve en Barcelona ha sido informado que en el centro de trabajo de Badalona las horas flex de la pasada semana que se habían comunicado a todos los trabajadores, finalmente Applus no ha tenido tanta necesidad como anunciaba y la empresa ha decidido el mismo día comunicarles a algunos trabajadores y de manera verbal que se marchasen a casa, anulando así las horas Flex. Además, en el centro de trabajo de Badalona se ha hecho firmar a los trabajadores un documento el lunes 6 de agosto, pero con fecha de 6 de julio donde el trabajador puede decidir si renuncia al preaviso de 5 días si hay acuerdo entre las partes.

Decir que El Tribunal Supremo deja claro que la literalidad del Estatuto de los Trabajadores, en su redacción dada tras la entrada en vigor de la Reforma Laboral (RD-Ley 3/2012 y posterior Ley 3/2012), no deja lugar a dudas: “el trabajador deberá conocer con un preaviso mínimo de cinco días el día y la hora de la prestación de trabajo resultante de la distribución irregular de la jornada”.

Se trata, entiende el tribunal, de una norma de derecho necesario que “permite su mejora, pero no su empeoramiento ni por la negociación colectiva ni por acuerdo individual”, es decir, no es posible su negociación, ni siquiera, aunque sea a cambio de otras condiciones más favorables para el trabajador.

La Sentencia TS, Sala de lo Social, de 16/04/2014, Rec. 183/2013. También es clara. La reducción del plazo de 5 días de preaviso mínimo para la distribución irregular de la jornada de los trabajadores vulnera el apdo. 2, Art. 34, ET.

El Comité de Empresa de Applus Iteuve en Barcelona denunciara estos hechos ante la autoridad competente dada su gravedad y la vulneración del apdo. 2, Art. 34, ET.

Recordar a todos los trabajadores y trabajadoras que el preaviso de 5 días para que el trabajador conozca la prestación del trabajo resultante de la distribución irregular de la jornada es uno de los pocos mecanismos que limitan que empresas que NO necesitan la distribución irregular de la jornada, les sea difícil su aplicación. Es por esto que no podemos permitir que, si Applus comunica unas horas flex y un día no las necesita, voluntariamente el trabajador acceda a su anulación sin respetar el mínimo de 5 días, ya que con ello estamos facilitando que Applus utilice la distribución irregular de la jornada de manera injustificada.

Si Applus te comunica horas flex con un mínimo 5 días de antelación también te tiene que comunicar con un mínimo 5 días de antelación su cancelación. Si se lo permites haces que pueda seguir utilizando la distribución irregular de la jornada sin justificación.

Calor extremo. Las empresas deben cumplir la normativa y facilitar medidas de protección.

El calor intenso incide en la siniestralidad laboral

Según la Agencia Estatal de Meteorología, Catalunya sufre su primera gran ola de calor. Para evitar situaciones como las que ocurrieron el verano pasado, cuando un trabajador falleció en Sevilla, durante la primera ola de calor del verano, S.R.T. quiere advertir sobre los riesgos que conlleva realizar trabajos con estas temperaturas extremas.

Las altas temperaturas pueden poner en serio riesgo la salud, ya que pueden sufrir un accidente laboral. Por ello, S.R.T. pide extremar las precauciones y el estricto cumplimiento de la normativa por parte de las empresas, en lo relativo a la prevención de riesgos laborales.

Según los datos del Ministerio de Trabajo, en el año 2017 sólo se registraron 90 accidentes por calor e insolación, 2 de ellos fueron mortales. Unos datos que reflejan una clara infranotificación de este tipo de accidentes que debe ser corregida, para que se puedan prevenir.

S.R.T. insiste en la necesidad de tomar todas las medidas oportunas que eviten que se produzcan accidentes de trabajo. Para ello, es importante que los trabajadores y trabajadoras estén formadas e informadas sobre los riesgos existentes en sus puestos de trabajo, así como de las medidas preventivas que se han de aplicar. La prevención no es un coste es una inversión, por lo que exigimos a las empresas que establezcan protocolos para evitar este tipo de riesgos, que los higrometros que están en los centros de trabajo estén calibrados y acompañados de las tablas de temperaturas y humedad para poder establecer los descansos por hora que regula dichas tablas. 

A la izquierda la columna de temperatura y la primera fila la humedad relativa. Con estos dos datos se establecen los minutos de descanso por hora en zonas con climatización

Recuerda:

 • Alcanzando los 40,6ºC un golpe de calor puede causar la muerte en un 25% de los casos
 • El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) define el estrés térmico por calor como “la carga de calor que los trabajadores reciben y acumulan en su cuerpo y que resulta de la interacción entre las condiciones ambientales del lugar donde trabajan, la actividad física que realizan y la ropa que llevan”.
 • Las altas temperaturas son un peligro para la salud porque nuestro cuerpo, para funcionar con normalidad, necesita mantener invariable la temperatura en su interior en torno a los 37ºC.  Cuando la temperatura central del cuerpo supera los 38º, ya se pueden producir daños a la salud y a partir de los 40,6º la muerte.
 • La exposición al calor puede causar diversos efectos sobre la salud, de diferente gravedad, tales como erupciones en la piel, edema en las extremidades, quemaduras, calambres musculares, deshidratación, agotamiento, etc. Pero, sin duda, el efecto más grave es el golpe de calor, que se da cuando la temperatura corporal supera los 40,6º, siendo mortal entre el 15 % y 25 % de los casos.
 • Hidratarse continuamente y realizar descansos en zonas con climatización. Cuando la temperatura corporal aumenta, nuestro organismo trata de reducir los niveles térmicos mediante reacciones como la sudoración. La cantidad de agua que pierde el cuerpo humano es importante, por tanto, mantener el cuerpo hidratado es clave para controlar la temperatura.

S.R.T. comunica a “Industria”, las altas producciones y la baja calidad del servicio

El Sindicato Reformista de Trabajadores ha comunicado al Cap del Servei d’Automovils de la Generalitat de Catalunya, la pérdida de calidad que se está produciendo en el servicio que prestan las empresas autorizadas, en particular el servicio que presta Applus Iteuve Tecnology en Barcelona, fruto de las altas concertaciones de vehículos que realiza esta empresa, las cuales no se corresponden con la certificación de ENAC que la acredita para estar autorizada por la admistración.

El Sindicato Reformista de Trabajadores ha comunicado a la administración, que es ella la que tiene que controlar que el servicio que prestan estas empresas se ajuste a la calidad que tienen que prestar y que con las producciones que se están realizando es incompatible con la calidad que se debe prestar. Trabajadores de Applus Iteuve Tecnology de Barcelona han comunicado a la empresa que estas producciones son insostenibles, que se trabaja bajo presión y que la calidad del servicio ha disminuido, perdiendo la confianza que el ciudadano tenía en la inspección técnica de vehículos, confianza que tantos años ha costado conseguir y que ahora se cuestiona.

Las redes sociales se están haciendo eco de esta pérdida de confianza y aparecen videos donde la calidad deja mucho que desear, se desprestigia el trabajo que realizan los inspectores de iteuve, y todo, porque se prima el beneficio frente a la calidad. Podéis ver los videos aquí y aquí pero son solo un ejemplo, las redes están llenos de ellos.

El Sindicato Reformista de Trabajadores ha comunicado a la administración que debe poner los medios para controlar que la calidad en el servicio que prestan las empresas autorizadas en general pero Applus en particular, garantice la seguridad vial, sin que los beneficios exponenciales de grandes multinacionales estén por encima de la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas y es por ello que el Sindicato reformista de Trabajadores también ha solicitado a la administración, además de este control efectivo, la creación de una empresa pública para la prestación del servicio de inspección técnica de vehículos, donde a la citada empresa pública se le adscriban los bienes y derechos de las instalaciones y todo su personal, todo ello elaborando un Decreto Ley que descriaba este sistema de gestión directa.

El Sindicato Reformista de Trabajadores, también ha denunciado ante la Administración el uso de numero de lineas de inspección que no están autorizadas para trabajar. La Administración ha sido clara en este sentido y NO se pueden utilizar mas lineas de inspección de las que están autorizadas, ni para segundas inspecciones ni para momentos puntuales, por lo que controlara el presunto uso irregular por parte de Applus Iteuve de mas lineas de inspección de las que tiene autorizadas

El Sindicato Reformista de trabajadores considera que la administración debería de poner los medios de control necesarios y de manera urgente, para frenar los “churros” que se están cociendo y que si nadie pone remedio, continuaran saliendo cada día a la calle.

Seguiremos informado